Fundacja Edukacji Europejskiej

projekty aktualne

Fundusz Toyoty - VIII edycja

Fundusz Toyoty - VIII edycja to:Kolejna edycja konkursu organizowanego przez Toyota Motor Manufacturing Poland, , którego celem jest wybór i dofinansowanie oryginalnych i ciekawych pomysłów dotyczących ekologii i promocji zdrowego stylu życia.   więcej >

Świdnickie Maluchy

W ramach projektu zaplanowano m.in.:- utworzenie i finansowanie 70 miejsc przedszkolnych w Żłobku Miejskim nr 2 w Świdnicy,- objęcie opieką żłobkową 100 dzieci w okresie realizacji projektu,- wsparcie specjalistyczne dla 100 dzieci,- wsparcie doradcze dla rodziców/opiekunów prawnych ww. dzieci więcej >

EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca

Planowane działania w ramach projektu:-  rozbudowę infrastruktury turystycznej, służącej zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo, w tym m.in:> budowę wieży widokowej,> montaż 11 wiat turystycznych> montaż 77 tabli informacyjnych. więcej >

MŁODZI GNIEWNI - integracja społeczno - zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu

Planowane działania w ramach projektu to m.in.: - poradnictwo psychologiczne dla wychowanków MOS i ich rodziców/opiekunów prawnych,- doradztwo zawodowe i treningu umiejętności dla wychowanków MOS,- wsparcie doradcze dla rodziców/opiekunów prawnych pod kątem prawnym i socjalnym   więcej >

Wałbrzyskie Przedszkolaki - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu

Planowane działania w ramach projektu to m.in.:- utworzenie 90 nowych przedszkolnych- organizacja opieki podstawowej oraz specjalistycznej dla 90 przedszolaków, w tym 3 dzieci z niepełnosprawnością- szkolenia zawodowe dla 15 nauczycieli,- warsztaty i doradztwo dla 70 rodziców więcej >

Współpraca