Fundacja Edukacji Europejskiej

projekty aktualne

MŁODZI GNIEWNI - integracja społeczno - zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu

Okres realizacji projektu: marzec 2017 – grudzień 2018 (22 miesiące)Realizatorzy: - Lider: Gmina Wałbrzych – organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu- Partner: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu Cel projektu:„Aktywna integracja społeczna i zawodowa 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 30 ich rodziców/opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo - doradczym w okresie od III 2017 do XII 2018r” więcej >

Wałbrzyskie Przedszkolaki - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu

Okres realizacji projektu: od: 2017-06-01 do: 2018-09-30Realizatorzy: Fundacja Edukacji Europejskiej i Gmina WałbrzychEfekty realizacji projektu to m.in.:- 90 nowych miejsc w OWP- podniesienie kompetencji u 90 przedszolaków, w tym 3 dzieci z niepełnosprawnością- pod.komp. zawodowych u 15 nauczycieli,- wzrost kompetencji u 70 rodziców więcej >

Rynek pracy coraz bliżej- dla uczniów szkół kształcenia zawodowego Powiatu Świdnickiego

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego Powiatu Świdnickiego poprzez działania dostosowujące kwalifikacje uczniów i nauczycieli do potrzeb rynku pracy i zbliżające sektor edukacji z sektorem pracodawcy. więcej >

Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego Wałbrzycha poprzez: organizację staży/praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów, organizację staży i praktyk dla nauczycieli  oraz ... więcej >

Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach

Cel projektu:Zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych w Gminie Lubawka, w tym usług opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizacje i prowadzenie w okresie od I 2017 do XII 2019r Placówek Wsparcia Dziennego: dla 30 dzieci w Lubawce dla 15 dzieci w Miszkowicach więcej >

Współpraca