Fundacja Edukacji Europejskiej

projekty zrealizowane

Fundusz Toyoty - VII edycja

5 października 2016r ruszylo przyjmowanie wniosków w kolejnej VII edycji konkursu grantowego Funduszu Toyoty – „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” realizowanej w roku 2017. Podobnie jak w poprzednich edycjach fundusz nagradza oryginalne i ciekawe pomysły dotyczące ekologii i promocji zdrowego stylu życia, które zakładają trwałą zmianę w otoczeniu i są realizowane w powiecie wałbrzyskim. Może to być rewitalizacja skweru, budowa obiektów służących rekreacji takich, jak na przykład strefa fitness czy siłownia w parku, tor rowerowy, tor przeszkód lub plaża z boiskiem do gry w siatkę. więcej >

Wałbrzyskie Maluchy 3

W ramach projektu zaplanowano m.in: - utworzenie 75 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, objęcie opieką 125 dzieci w okresie od XI'16 do VI'18 i wsparcie ich rodziców/opiekunów prawnych w powrocie na rynek pracy po urodzeniu i/lub wychowaniu dziecka. więcej >

Nie poddaję się! - Moja reaktywacja zawodowa

W ramach projektu zaplanowano: - działania w obszarze: doradztwa zawodowego oraz cachingu indywidualnego i grupowego, treningów umiejętności oraz szkoleń oraz odpłatnych staży zawodowych dla 50 osób pow. 30 roku życia, zamieszkujacych powiat wałbrzyski. więcej >

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w Powiecie Świdnickim

Przedmiotem zadania publicznego jest przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego z elementami coachingu grupowego i warsztatów trenerskich dla jednej 10 – osobowej 2 grup po 10 osób bezrobotnych o ustalonym III profilu pomocy, korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej, mieszkańców Gminy Dobromierz więcej >

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w Powiecie Kamiennogórskim

Przedmiotem zadania publicznego jest przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego z elementami coachingu grupowego i warsztatów trenerskich dla jednej 10 – osobowej 2 grup po 10 osób bezrobotnych o ustalonym III profilu pomocy, korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej, mieszkańców Gminy Kamienna Góra i Lubawka. więcej >

Współpraca