Fundacja Edukacji Europejskiej

projekty zrealizowane

"Aktywizacja i Integracja w Powiecie Kamiennogórskim"

więcej >

Fundacja Trójgarb - Języki obce w edukacji aktywnych mieszkańców Gminy Czarny Bór

więcej >

Rekomendacje do tworzenia i realizacji polityk publicznych w zakresie rynku pracy w mieście Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim

Krótki zarys projektu - Realizacja we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzuchu - Okres realizacji - od lipca do grudnia 2014 - Responendci: osoby bezrobotne, mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego i m. Wałbrzycha i pracodawcy - Produkt - raport z badań + rekomendacje do tworzenia i realizacji polityk publicznych w zakresie rynku pracy w mieście Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim więcej >

Języki obce podstawą edukacji i konkurencyjności dorosłych mieszkańców Powiatu m. Wałbrzych

Okres realizacji projektu: 01.03.2014 – 30.06.2015. Projekt skierowany jest do mieszkańców Powiatu m. Wałbrzych w wieku 18 – 64 lata uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu 48 osób weźmie udział w 180 godzinnym kursie języka niemieckiego lub j. angielskiego.     więcej >

Kamiennogórskie Przedszkolaki

Projekt będzie realizowanych w okresie od grudnia 2013 do czerwca 2015 w partnerstwie z Gminą Wiejską Kamienna Góra. W ramach projektu powstaną 2 Punkty Przedszkolne w miejscowościach: Raszów i Przedwojów. Działalność placówek przedszkolnych zaplanowana jest na okres od stycznia 2014 do czerwca 2015. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1. więcej >

Współpraca