Fundacja Edukacji Europejskiej

PAI Świdnica (Dobromierz) - Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, mieszkańców gminy Dobromierz, korzystających ze świadczeń opieki społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015r.

Współpraca