Fundacja Edukacji Europejskiej

PAI Świdnica (Dobromierz) - Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, mieszkańców gminy Dobromierz, korzystających ze świadczeń opieki społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015r.

Powiatowy Urząd Pracy

Zadanie finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy

Kierownik
Anna Jasińska
tel. 607262463
e-mail: ania@fee.pl

Dokumenty

Brak dokumentów

Współpraca