Fundacja Edukacji Europejskiej

Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 509 956,65 zł

Kwota dofinansowania: 2 113 856,65 zł


Łukasz Hoppe
tel. 74 849 2 133
e-mail: lukasz@fee.org.pl

Rekrutacja

Zasady rekrutacji uzupełniającej do żłobka

Pragniemy poinformować, że rekrutacja uzupełniająca do żłobka będzie organizowana cyklicznie w momencie skrócenia się listy rezerwowej oczekujących na miejsce do 5 osób. Dyrekcja ani biuro Fundacji nie będzie przyjmowała zgłoszeń dzieci poza okresami rekrutacji, o których będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej i informacji w żłobku.

Nabory na listy rezerwowe będą prowadzone zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji z datami podanymi w komunikatach o rozpoczęciu naborów uzupełniających.

Najbliższy termin naboru uzupełniającego przewidywany jest nie wcześniej niż w II połowie stycznia 2019 r.

-------------------------------------

 

Wyniki rekrutacji do żłobka zostały dodane do dokumentacji.

Zestawienie wyników przedstawione jest na dwóch listach z podziałem na 2 grupy wiekowe. Listy można pobrać poniżej.

Pragniemy przypomnieć, że biuro fundacji czynne jest w godzinach 10:00 14:00. Prosimy kontaktować się w sprawie rekrutacji bądź uzupełnienia dokumentacji osobiście.

Przypominamy również, że zgodnie z regulaminem oraz polityką bezpieczeństwa danych osobowych pracownicy Fundacji nie udzielają informacji o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną

 

-------------------------------------

Pobyt dzieci w żłobku jest bezpłatny. Opieka podstawowa, wyżywienie oraz opieka specjalistyczna są finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektu "Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice" a także środków Gminy Wałbrzych w okresie od uruchomienia działalności żłobka do 30 czerwca 2020r

Poniżej załączamy dokumentację rekrutacyjną:

1/ Regulamin rekrutacji - opisujący zasady rekrutacji dzieci do żłobka. Proszę się z nim zapoznać zanim wypełnicie Państwo pozostałe dokumenty.

2/ Deklaracja uczestnictwa - podstawowy dokument zawierający informacje o rodzicach i dziecku. Proszę wypełniać dokument drukowanymi literami i zwrócić szczegolną uwagę na konieczność dołączenia wymaganych załączników (wymienione na str. 6)

3/ Klauzula informacyjna - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

4/ Zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

Załączone dokumenty:

  1. Deklaracja uczestnictwa i zgłoszenie [122 KB]
  2. Regulamin rekrutacji [338 KB]
  3. Klauzula informacyjna RODO [82 KB]
  4. Zgoda na przetważanie danych szczególnej kategorii RODO [77 KB]
  5. Lista rekrutacyjna - maluchy - aktualizacja 24.10.2018 [801 KB]
  6. Lista rekrutacyjna - starszaki [768 KB]

Współpraca