Fundacja Edukacji Europejskiej

Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 509 956,65 zł

Kwota dofinansowania: 2 113 856,65 zł


Łukasz Hoppe
tel. 74 849 2 133
e-mail: lukasz@fee.org.pl

Rekrutacja

W dniu 28 sierpnia 2018r rozpoczynamy rekrutację do Nowego Żłobka przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu.

Pobyt dzieci w żłobku jest bezpłatny. Opieka podstawowa, wyżywienie oraz opieka specjalistyczna są finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektu "Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice" a także środków Gminy Wałbrzych w okresie od uruchomienia działalności żłobka do 30 czerwca 2020r

Poniżej załączamy dokumentację rekrutacyjną:

1/ Regulamin rekrutacji - opisujący zasady rekrutacji dzieci do żłobka. Proszę się z nim zapoznać zanim wypełnicie Państwo pozostałe dokumenty.

2/ Deklaracja uczestnictwa - podstawowy dokument zawierający informacje o rodzicach i dziecku. Proszę wypełniać dokument drukowanymi literami i zwrócić szczegolną uwagę na konieczność dołączenia wymaganych załączników (wymienione na str. 6)

3/ Klauzula informacyjna - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

4/ Zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w siedzibie Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu, ul. Dmowskiego 2/4, w godzinach 10.00 - 14.00 do dnia 15 października 2018r.

Załączone dokumenty:

  1. Deklaracja uczestnictwa i zgłoszenie [122 KB]
  2. Regulamin rekrutacji [338 KB]
  3. Klauzula informacyjna RODO [82 KB]
  4. Zgoda na przetważanie danych szczególnej kategorii RODO [77 KB]

Współpraca