Fundacja Edukacji Europejskiej

zasada konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/2/WP/X/2017
23.10.2017

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu "Wałbrzyskie Przedszkolaki - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" Fundacja Edukacji Europejskiej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie 720 zajęć 60-minutowych Montessori w 3 Placówkach Przedszkolnych, mieszczących się przy ul. Chałubińskiego, Sosnowej oraz Kasztelańskiej w Wałbrzychu.

Oferty należy składać do 6.11.2017 r. do godziny 10:30 w siedzibie Zamawiającego – Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych, Sekretariat (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:

Zamówienie nr ZO/2/WP/X/2017 w ramach projektu ,,Wałbrzyskie Przedszkolaki – 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"

Załączone dokumenty:

  1. Zapytanie ofertowe [124 KB]
  2. Opis zamówienia [116 KB]
  3. Formularz oferty [123 KB]
  4. Wzór umowy [95 KB]

Współpraca