Fundacja Edukacji Europejskiej

aktualności

Korekta dokumentacji rekrutacyjnej - Wałbrzyskie Przedszkolaki "Na Piątkę"
02.08.2018

Korekta dokumentacji rekrutacyjnej - Wałbrzyskie Przedszkolaki "Na Piątkę"

Poniżej załączamy skorygowane i uzupełnione dokumenty dotyczące rekrutacji dzieci do placówek przedszkolnych, w ramach projektu "Wałbrzyskie Przedszkolaki Na Piątkę".

Skorygowane zostały zapisy:

a) w Regulaminie rekrutacji - m.in. daty w procesie rekrutacji

b) w Deklaracji uczestnictwa - m.in. obowiązek złożenia zaświadczenia z PUP i MOPS oraz poinformowanie o czasie pozostawania bez zatrudnienia,

c) w Zgodzie na przetwarzanie danych - usunięto informacje o danych wrażliwych.

Do dokumentacji rekrutacyjnego został dołączone dwa dodatkowe dokumenty:

d) Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych - zawierające wykaz tych danych,

e) Klauzula informacyjna - zgodna z wymagania w zakresie RODO

 

Proszę o szczegółowe zapoznanie się z ww.dokumentami oraz przygotowanie i złożenie kompletów dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie Fundacji lub siedzibach przedszkoli w terminie wskazanym w regulaminie rekrutacji.

Załączone dokumenty:

  1. Regulamin rekrutacji korekta [331 KB]
  2. Deklaracja uczestnictwa korekta [85 KB]
  3. Zgoda na przetwarzanie danych [77 KB]
  4. Zgoda na przetwarzania danych wrażliwych [77 KB]
  5. Klauzula informacyjna [80 KB]

Współpraca