Fundacja Edukacji Europejskiej

aktualności

Prezentujemy "Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa"
07.08.2018

Prezentujemy "Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa"

3 sierpnia br. w Starej Kopalni odbył się tzw. Briefing rynku pracy subregionu wałbrzyskiego.

W Centrum Nauki i Sztuki spotkali się przedstawiciele samorządów na czele z prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem, publicznych służb zatrudnienia, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, związkowców oraz media.

Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji o zmianach jakie zachodzą na regionalnym rynku pracy oraz o wsparciu, na jakie ze strony DWUP mogą liczyć pracodawcy.

Jednym z punktów programu była prezentacja Fundacji Edukacji Europeskiej dot. projektu "Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa" zrealizowanego w latach 2016 - 2018 w ramach RPO WD 2014-2020, działanie 8.2

Dziękujemy za zaproszenie

Współpraca