Fundacja Edukacji Europejskiej

aktualności

Rekrutacja dzieci - placówki przy ul. Kasztelańskiej i Hetmańskiej - aktualizacja wzoru deklaracji
02.04.2019

Rekrutacja dzieci - placówki przy ul. Kasztelańskiej i Hetmańskiej - aktualizacja wzoru deklaracji

Z dniem dzisiejszym został zaktualizowany wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie i zgłoszenia dziecka do żłobka. W okresie rekrutacji oba wzory będą przyjmowane.

Deklaracja została uzupełniona o możliwość zgłoszenia w przypadku gdy rodzic prowadzący działalność gospodarczą musiał ją zawiesić z powodu konieczności opieki nad dzieckiem. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i musiały ją zawiesić z powodu konieczności opieki nad dzieckiem również są kwalifikowane do udziału w projekcie. W takim przypadku osoby te powinny do deklaracji załączyć wydruk z CEiDG potwierdzający zawieszenie firmy.

Współpraca