Fundacja Edukacji Europejskiej

aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do żłobków przy ul. Hetmańskiej i Kasztelańskiej - zakończona
04.06.2019

Rekrutacja uzupełniająca do żłobków przy ul. Hetmańskiej i Kasztelańskiej - zakończona

Zakończony został nabór uzupełniający do placówek przy ul. Hetmańskiej i Kasztelańskiej. Poniżej w załącznikach dodana została lista dzieci przyjętych (lista rekrutacja II edycja).

Pragniemy przypomnieć, że biuro fundacji czynne jest w godzinach 10:00 14:00. Prosimy kontaktować się w sprawie rekrutacji, podpisania umów bądź uzupełnienia dokumentacji osobiście - ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu.

Przypominamy również, że zgodnie z regulaminem oraz polityką bezpieczeństwa danych osobowych pracownicy Fundacji nie udzielają informacji o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną.

Osoby przyjęte - prosimy o potwierdzenie w Fundacji, że nadal spełniają Państwo kryteria przyjęcia do żłobka i zapraszamy do podpisywania umów. W dniu podpisania umowy rodzic musi spełniać kryteria zgodnie z regulaminem rekrutacji:

Kryteria rekrutacyjne czyli warunki jakie muszą spełnić rodzice/opiekunowie zgłaszający dzieci do udziału w projekcie:

1. Do udziału w projekcie może zgłosić się mieszkaniec Gminy Wałbrzych lub powiatu wałbrzyskiego, rodzic/opiekun dziecka w wieku do 3 lat,

2. osoba bezrobotna lub powracająca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, w tym:

i. Osoba zatrudniona i wracająca do pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym/rodzicielskim – taka osoba ma obowiązek do deklaracji uczestnictwa załączyć zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające przebywanie na urlopie macierzyńskim/ wychowawczym/rodzicielskim,

ii. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy chcąca wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka – musi załączyć do deklaracji uczestnictwa zaświadczenie z Urzędu Pracy,

iii. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy chcąca wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka – taka osoba zaznacza stosowne miejsce w deklaracji uczestnictwa oświadczając, iż jest osobą niepracującą.

iv. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiesiła firmę z powodu konieczności opieki nad dzieckiem – taka osoba ma obowiązek załączenia do deklaracji wydruk z CEiDG potwierdzający zawieszenie działalność gospodarczej.

Prosimy więc o weryfikację, czy nadal spełniają Państwo kryteria i jeżeli tak, to zapraszamy do biura w celu podpisania umowy.

Osoby z listy rezerwowej zostaną przyjęte w momencie zwolnienia się miejsca w którejś z placówek na ul. Hetmańskiej lub Kasztelańskiej. W takiej sytuacji Fundacja będzie się z Państwem kontaktować i przekazywać informację o tym, w której placówce zwolniło się miejsce.

Informujemy również, że nie ma możliwości przeniesienia przyjętego dziecka z jednej placówki do drugiej, ponieważ grupy są zorganizowane wiekowo.

Załączone dokumenty:

  1. Lista dzieci przyjętych do żłobków - rekrutacja II (uzupełniająca) [576 KB]

Współpraca