Fundacja Edukacji Europejskiej

aktualności

Zmiana w regulaminie rekrutacji w żłobkach w Wałbrzychu od 1 stycznia 2020 r.
27.12.2019

Zmiana w regulaminie rekrutacji w żłobkach w Wałbrzychu od 1 stycznia 2020 r.

Drodzy Państwo, od 1 stycznia 2020 wchodzą w życie zmienione uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha dotyczące regulaminów funkcjonowania żłobków.

Od początku 2020 roku regulaminy wszystkich żłobków w Wałbrzychu posiadają m.in. następujące zapisy warunków przyjmowania dzieci do Żłobka:

Do żłobka przyjmowane są dzieci, które […] posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych lub przeciwwskazania do szczepień zgodnie z Programem, na potwierdzenie czego rodzic (opiekun prawny) przedłoży zaświadczenie od lekarza pediatry.

Zapis ten wymaga od Fundacji aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych. W wyniku tego do regulaminu oraz deklaracji uczestnictwa został dodany powyższy zapis jako kryterium, które będzie sprawdzane przy przyjmowaniu dzieci. Stosowny zapis znalazł się również w umowie z rodzicem/opiekunem prawnym.

Powyższe rozwiązanie będzie obowiązywało rodziców, którzy będą podpisywać umowę na objęcie wsparciem w ramach projektów po 1 stycznia 2020 roku.

Rodzice, którzy obecnie są na listach rezerwowych nie muszą składać nowych dokumentów rekrutacyjnych, jednak w momencie podpisywania umowy w 2020 roku będziemy prosili o uzupełnienie dokumentów zgodnie z nowymi zapisami.

Załączone dokumenty:

  1. Zaktualizowany regulamin rekrutacji od 1.01.2020 r. [441 KB]
  2. Zaktualizowany wzór deklaracji i zgłoszenia dziecka - od 01.01.2020 r. [236 KB]

Współpraca