Fundacja Edukacji Europejskiej

aktualności

ZK/4/13SZKOL/II/2020 - Zawiadomienie o wyniku postępowania - wybór oferty najkorzystniejszej - część 2, 3 i 4
21.05.2020

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) na dostawy pn.: „Zakup wyposażenia – pomocy dydaktycznych – do pracowni przyrodniczych z zakresu nauk: biologia, chemia, fizyka i geografia” w ramach projektu: „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu” nr ref.  ZK/4/13SZKOL/II/2020

Zawiadomienie o wyniku postępowania – wybór oferty najkorzystniejszej

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm. – dalej jako ustawa pzp) Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: „Zakup wyposażenia – pomocy dydaktycznych – do pracowni przyrodniczych z zakresu nauk: biologia, chemia, fizyka i geografia” w ramach projektu: „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr referencyjny ZK/4/13SZKOL/II/2020)) wybrana została:

Dla części zamówienia nr 2:
firma (nazwa): Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. w Nysie, ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa
cena brutto: 185.438,49 zł

Dla części zamówienia nr 3:
firma (nazwa): Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. w Nysie, ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa
cena brutto: 193.287,12 zł

Dla części zamówienia nr 4:
firma (nazwa): Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. w Nysie, ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa
cena brutto: 98.729,25 zł

Szczegółowe uzasadnienie wyboru oferty znajdziecie Państwo w dołączonym piśmie.

Załączone dokumenty:

  1. Zawiadomienie o wyniku postępowania cz. 2, 3, 4 z dn. 21.05.2020 [642 KB]

Współpraca