Fundacja Edukacji Europejskiej

aktualności

Rekrutacja do Miejskiego Żłobka w Jedlinie - Zdroju - zakończona
24.07.2020

Szanowni Państwo,

Informujemy o wynikach zakończonej rekrutacji do Miejskiego Żłobka w Jedlinie - Zdroju. W załączeniu wyniki.

Przyjętych - 6 osób
Niespełnione kryteria 2 osoby – osoby nie spełniają założeń i wymogów projektu
Osoby z listy rezerwowej - 5 osób, we wskazanej w tabeli kolejności, zostaną przyjęte w momencie zwolnienia się miejsca w placówce. Numeracja z listy rezerwowej może ulec zmianie w momencie ukończenia odpowiedniego wieku jednego z uczestników listy rezerwowej. W takiej sytuacji Fundacja lub pracownik Żłobka będzie się z Państwem kontaktować.

Przypominamy, że z uwagi na przepisy związane z bezpieczeństwem danych osobowych pracownicy Fundacji oraz Miejskiego Żłobka w Jedlinie-Zdroju, nie będą podawali telefonicznie informacji
o przyjęciu dziecka do żłobka.

Informujemy, iż spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci przyjętych, na którym podpiszecie Państwo umowy o świadczenie usług, odbędzie się 29.07.2020 (tj. środa) w siedzibie żłobka o godz. 16:30.
Serdecznie Zapraszamy.

Załączone dokumenty:

  1. ogłoszenie wyniku rekrutacji do żłobka w Jedlinie-Zdrój 24.07.2020 [416 KB]

Współpraca