aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka w Jedlinie-Zdroju - lista rezerwowa
13.09.2021

Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka w Jedlinie-Zdroju - lista rezerwowa

Zapraszamy do składania dokumentów do przyjęcia dziecka do Żłobka w Jedlinie-Zdroju przy ul. Słowackiego 5 na listę rezerwową.

Zapraszamy rodziców dzieci w wieku od 1 r.ż. do 3 r.ż. do składania dokumentów

Dokumenty można składać w siedzibie Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju przy ul. Słowackiego 5 w godzinach 13:00-15:00.

Na zestaw dokumentów rekrutacyjnych składa się deklaracja uczestnictwa z załącznikami dot. RODO oraz z załącznikami uczestnika o których mowa w deklaracji, tj.:
- zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim (jeśli dotyczy);
- zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie (jeśli dotyczy);
- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby biernej zawodowo - przebywanie na urlopie wychowawczym (jeśli dotyczy);
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację jako osoba bezrobotna (jeśli dotyczy);
- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy);
- kopię orzeczenia o niepełnosprawności rodzica (jeśli dotyczy);
- kopię orzeczenia o niepełnosprawności zgłaszanego dziecka (jeśli dotyczy).

W momencie zwolnienia się miejsca w placówce będziemy kontaktować się z osobami zainteresowanymi.

Załączone dokumenty:

  1. Deklaracja_Zlobek_Jedlina_092021 [230 KB]
  2. NZJS_Jedlina_regulamin_rekrutacji_092021 [149 KB]

Współpraca