aktualności

Lista rankingowa Funduszu Toyoty 2022 - I etap
13.12.2021

Lista rankingowa Funduszu Toyoty 2022 - I etap

Szanowni Państwo

Poniżej umieszczamy listę wniosków o dotację złożonych w ramach kolejnej edycji Funduszu Toyoty wraz z przyznaną punktacją w I etapie oceny oraz ze wskazaniem, które wnioski przechodzą do II etapu konkursu.

Przypominamy, że w II etapie konkursu (zgodnie z harmonogramem str. 3, p. III) - w okresie od 28.03.2022 do 10.04.2022 odbędzie się głosowanie lokalnej społeczności - głosowanie na najlepsze projekty poprzez media społecznościowe. Lokalna społeczności będzie wybierała/głosowała na najlepsze wizualizacje projektów, opracowane przez uczniów i nauczycieli z Partnerskich szkół:
- Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu - projekty z Aglomeracji Wałbrzyskiej
- Zespół Szkół im J. Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach - projekty z  powiatu oławskiego

LISTA RANKINGOWA I WYBRANE WNIOSKI DO II ETAPU KONKURSU

Zgodnie z regulaminem konkursu (str. 7-8) w I etapie oceny, każdy wniosek może otrzymać maksymalnie 500 punktów,  w tym: 120 punktów za kryteria ilościowe (tabela nr 1) i 380 punktów za kryteria jakościowe (tabela nr 2)

Do 3 grudnia 2021r złożona następującą liczbę wniosków z dwóch obszarów:

1. AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA
- 14 wniosków, w tym 1 nie spełniał kryterium formalnego (trwała zmiana w otoczeniu str. 6, p. V.1.3 regulaminu i podlegały dalszej ocenie
2. POWIAT OŁAWSKI - 4 wniosku, w tym 2 nie spełniały kryterium formalnego (trwała zmiana w otoczeniu str. 6, p. V.1.3 regulaminu i podlegały dalszej ocenie

10 grudnia 2021r odbyło się posiedzenie dwóch Komisji Dotacyjnych "KD" (skład Komisji na str. 7), które przyznały punty zgodnie z ww. regulaminem. Lista wniosków i przyznanych punktów poniżej.

Zgodnie z regulaminem konkursu (str. 8) do II etapu konkursu KD miała dopuścić:
- 7 wniosków z obszaru AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
- 5 wniosków z obszaru POWIATU OŁAWSKIEGO

Ze względu na to, że I etapie oceny na obszarze POWIATU OŁAWSKIEGO złożone zostały 4 wnioski z tego 2 wnioski niespełniające kryterium formalnego (p.V, p. 1.3), członkowie KD z obu obszarów podjęli wspólną decyzję, że do II etapu konkursu dopuszczone będzie:

- 9 wniosków z obszaru AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
- 2 wnioski z obszaru POWIATU OŁAWSKIEGO

Lista rankingowa wniosków z POWIATU OŁAWSKIEGO
1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji Chwałowic, projekt: "Chwałowicki Skwerek kieszonkowy- gramy w Teqball!", 296 punktów - przechodzi do II etapu
2. Szkoła Podstawowa w Wierzbnie, projekt: "Ścieżka moto-sensoryczna - spacer w dobrą przyszłość", 200 punktów - przechodzi do II etapu

3. Klub Sportowy Fighter, Jelcz-Laskowice, projekt: "Modernizacja sali gimnastycznej ZS im. Jana Kasprowicza" - niedopuszczony do II etapu (kryterium p.V, p. 1.3),
4. Stowarzyszenie dla integracji i inicjatyw lokalnych "Nasz Nowy Dwór", projekt: "Nowy Dwór - wioska Internetowa" - niedopuszczony do II etapu (kryterium p.V, p. 1.3),

Lista rankingowa wniosków z AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
1.
PSP nr 5, Boguszów Gorce, projekt: "Kolczasty zakątek- o jeżu nie tylko na papierze", 415 punktów - przechodzi do II etapu
2. PSP nr 2, Wałbrzych, projekt: "Miasteczko Ruchu Drogowego", 385 punktów - przechodzi do II etapu
3. MKS Karolina, Jaworzyna Śląska, projekt: "Edukacja na rowerze", 380 punktów - przechodzi do II etapu
3. Koło Gospodyń Wiejskich, Golińsk, projekt: "Budowa boiska sportowego w Golińsku", 380 punktów - przechodzi do II etapu
5. Przedszkole Samorządowe "Chatka Puchatka", Jaworzyna Śląska, projekt: "Przedszkolaki znają przepisy ruchu drogowego", 375 punktów - przechodzi do II etapu
6. PSP nr 1, Boguszów Gorce, projekt: "Naukowy Plac Zabaw przy PSP nr 1", 370 punktów - przechodzi do II etapu
7. SP nr 1, Świdnica, projekt: "EKOlogicznie, EKOnomicznie, kreatywnie i aktywnie na dwóch kółkach", 365 punktów - przechodzi do II etapu
8. OPS Jedlina Zdrój, projekt: "Horti Ogród", 335 punktów - przechodzi do II etapu
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Wałbrzych, projekt: "Rusz ciało i mózg! - gry stolikowe pod chmurką", 325 punktów - przechodzi do II etapu

10. SP nr 3, Głuszyca, projekt: "Ograniczenie emisji CO2 ratunkiem dla ZIEMI", 320 punktów
11. Fundacja Z Innej Bajki, Świdnica, projekt: "Zielona Szkoła - szkolny ogródek dydaktyczny - warzywny ze strefą relaksu dla dzieci", 300 punktów
12. Żłobek Miejski, Jedlina Zdrój, projekt: "Sensoryczny Ogród Zmysłów", 230 punktów
13. LKS Harbapol, Stanowice, projekt: "Zakup i montaż oświetlenia boiska", 145 punktów,
14. MKS Volley Świdnica Sp. z o.o., projekt: "Akademia siatkówki kobiet MKS Igner Home Volley Świdnica" - niedopuszczony do II etapu (kryterium p.V, p. 1.3)

PODSUMOWANIE
Do II etapu konkursu zakwalifikowano 11 wniosków, w tym:
- 2 z POWIATU OŁAWSKIEGO
- 9 z AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
Operator konkursu - Fundacja Edukacji Europejskiej, skontaktuje się w dniach 13-17 grudnia 2021 z 11 Wnioskodawcami, celem uszczegółowienia harmonogramu dalszych działań podczas przygotowywania wizualizacji projektów, które później będą podstawą do głosowania lokalnej społeczności.

Przypominamy,
że zgodnie z regulaminem konkursu - tabela na str. 3-4, wiersze od 9 do 12:
> II ETAP składania wniosków o dofinansowanie - opracowywanie projektów architektonicznych, wizualizacja projektów we współpracy ze szkołami - od 13.12.2020 do 21.03.2022
> II ETAP składania wniosków o dofinansowanie - składanie korekt do wniosków i budżetów projektu, zgodnych z projektami i wizualizacją - do 21.03.2022 11.
> Głosowanie lokalnej społeczności - przekazanie wizualizacji projektów i przygotowanie do promocji w mediach - od 22.03 do 27.03.2022
> Głosowanie lokalnej społeczności - głosowanie na najlepsze projekty poprzez media społecznościowe - od 28.03 do 10.04.2022 do godziny 23.59.59

WAŻNE
Bardzo ważne dla sprawnego i efektywnego opracowania projektów wizualizacji złożonych projektów jest NAWIĄZANIE KONTAKTU z przedstawicielami szkół partnerskich, organizacja spotkania roboczego, zaplanowanie prac projektowych itp. Na stronie 5 regulaminu konkursu wskazane są osoby do kontaktu:

> Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu – dla organizacji z obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej
– osoba kontaktowa: Małgorzata Stefaniak, tel. 602 673 168, mail: malgorzata.stefaniak@zs5.mail.pl,
> Zespół Szkół w Jelczu – Laskowicach – dla organizacji z obszaru powiatu oławskiego
– osoba kontaktowa: Magdalena Bronowicka – Romei, tel. 509 248 109, mail: mag78@onet.pl,

Dziękujemy wszystkich Wnioskodawcom za wysiłek włożony w przygotowanie wniosków.
Gratulujemy 11 Wnioskodawcom przejścia do II etapu konkursu.
Życzymy wytrwałości w dalszych działaniach.


Współpraca