aktualności

Mieszkania treningowe, wsparcia i wytchnieniowe - ciąg dalszy
08.09.2022

Mieszkania treningowe, wsparcia i wytchnieniowe - ciąg dalszy

Ciąg dalszy prac budowlanych - 7 nowych mieszkań treningowych, wsparcia i wytchnieniowych w Miastku (powiat bytowski)

Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach RPO WP 2014-2020 - Działania 7.3. Infrastruktura społeczna.
W tych mieszkaniach już od stycznia 2023r realizowany będzie program wsparcia w ramach projektu "OKNO DO LEPSZEGO ŻYCIA", dofinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020, poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych.
Na zdjęciach: stawianie konstrukcji dachu, elewacja, odwiert pompy głębinowej.

Współpraca