aktualności

I ETAP OCENY WNIOSKÓW FUNDUSZ TOYOTY 2023 POWIAT OŁAWSKI
16.12.2022

I ETAP OCENY WNIOSKÓW FUNDUSZ TOYOTY 2023 POWIAT OŁAWSKI

Zgodnie z Regulaminem konkurs: cz. IV Ocena projektów i przyznanie wsparcia, p. 4 – poniżej przedstawiam listę rankingową złożonych projektów, która powstała na podstawie oceny dokonanej przez 4 osobową Komisję Konkursową.

Do konkursu zostało złożonych 9 WNIOSKÓW. Do II etapu konkursu przechodzi 6 WNIOSKÓW, które zdobyły największą liczbę punktów.

Wnioskodawców, którzy zajęli miejsca 8 – 17 zapraszamy do składania projektów w kolejnej edycji konkursu, który zostanie ogłoszony we wrześniu 2023r. Z

godnie z harmonogramem konkursu (cz. II, p.2) – SZEŚĆ WNIOSKÓW, które uzyskały największą liczbę punktów, przechodzi do II etapu konkursu, w którym w okresie od 15.12.2022 do 20.03.2023 opracowana będzie wizualizacja projektów, która będzie przedmiotem głosowania lokalnej społeczności w okresie od 21.03 do 26.03.2023.

Wizualizacja projektów, będzie przygotowana przez Partnera konkursu – Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowice – uczniów w zawodzie technik informatyk pod kierownictwem nauczyciela: Krzysztof Wojtaś, tel. 661 245 253, mail: krzysiekkw1987@wp.pl.

Prosimy Wnioskodawców, którzy przeszli do II etapu o szybki kontakt w celu rozpoczęcia prac nad wizualizacją.

LISTA RANKINGOWA w kolejności od największej liczby punktów:

1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji Chwałowic – „NaJEŻone Chwałowice to bezpieczne Chwałowice- kierowco zwolnij” – 490 punktów

2. Koło Gospodyń Wiejskich Nowodworzanki – „Tor przeszkód- "Leśny Spot" – 470 punktów

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Czernica – „Utworzenie całorocznego ogródka edukacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy” – 440 punktów

4. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Wierzbno – „Sensoryczny zawrót głowy - ogród muzyczno-sportowy” – 435 punktów

5. Sołectwo Łęg - „Zapraszamy do stołu” – 350 punktów

6. Mieszkańcy Osiedla Jelcz – „Aleja Edukacyjna „Jelcz – Laskowice Nasza Mała Ojczyzna” – 340 punktów

Pozostałych Wnioskodawców zapraszamy do udziału w konkursie w następnej edycji konkursu. Planowane ogłoszenie konkursu Fundusz Toyoty 2024 to początek września 2023. Bardzo dziękujemy za włożony wysiłek w opracowane wspaniałych projektów.

Kolejne miejsca na liście rankingowej to:

7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Oława – „Siłownia pod chmurką – porusz ciało i umysł” – 325 punktów

8. Stowarzyszenie Krzewienia Rękodzieła Artystycznego Mistrzów - "GajGród - ścieżka edukacyjna w Gajkowie wokół średniowiecznego Grodziska i terenów Natura 2000" – 165 punktów

9. LO Nr I im. Jana III Sobieskiego, Oława – „Zacisze Sobieskiego” – 155 punktów

Współpraca