Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundusz Toyoty

Kortowy Park Rozrywki i Sportów Integracyjnych
27.05.2020

Kortowy Park Rozrywki i Sportów Integracyjnych

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Tenisowy Szczawno - Zdrój w ramach Funduszu Toyoty

Zrealizowane zostały prace porządkowe terenu zielonego i rozpoczęła się rewitalizacja placu zabaw. Po zakończeniu remontu ulicy Ofiar Katynia, zacznie się podbudowa pod boisko do bulodromu oraz wylewka betonowa do toru do gry w kapsle.

Współpraca