Fundusz Toyoty

Fundusz Toyoty 2022 - ogłoszenie konkursu
06.09.2021

Fundusz Toyoty 2022 - ogłoszenie konkursu

Zapraszamy do udziału w edycji - FUNDUSZ TOYOTY 2022

Podobnie jak poprzednio, w tym roku naszymi działaniami obejmujemy obszar:

- 23 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
- 3 gmin powiatu oławskiego (Oława, Jelcz-Laskowice i Domaniów)

Budżet konkursu wynosi:
> dla Aglomeracji Wałbrzyskiej - 100.000 zł - przyznamy 5-6 dotacji po maks. 20.000 zł
> dla powiatu oławskiego - 60.000 zł - przyznany 3-4 dotacje po maks. 20.000 zł

Dotacje mogą być przeznaczone na realizację zadań obejmujących 5
OBSZARÓW/PRIORYTETÓW:


> Ekologia: np. ścieżki i ogrody dydaktyczne, ogródki warzywne, zielarskie, „hotele” dla owadów itp.
>
Edukacja techniczna:  np. doświadczalne mini-parki nauki itp.
>
Sport i promocja zdrowego trybu życia: np. obiekty sportowe i rekreacyjne, ścieżki zdrowia itp.
>
Bezpieczeństwo na drogach: np. obiekty poprawiające bezpieczeństwo (ogrodzenia, sygnalizatory, znaki itp.) , tory nauki jazdy na rowerze itp.
>
Mobilność/swoboda poruszania się: np. obiekty małej architektury związanej z środkami poruszania się (wiaty, stojaki, punkty ładowania) itp.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja dotycząca konkursu znajdują się na stronach:

www.fundusztoyoty.pl
http://fee.org.pl/ w zakładce "Fundusz Toyoty"

FILM PROMOCYJNY, informujący o Funduszu Toyoty i zrealizowanych projektach znajduje się pod adresem - https://www.youtube.com/watch?v=_lNRRGgett4

Dla Wnioskodawców organizujemy SPOTKANIA INFORMACYJNE, podczas których szczegółowo omówimy zasady ubiegania się o dotację i jej późniejszego rozliczania. Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach

> Jelcz - Laskowice, 13 września 2021, godzina 12.00 - Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława - dla gmin powiatu oławskiego
> Wałbrzych, 14 września 2021, godzina 12.00 - Zespół Szkół Zawodowych nr 5 u. M. Tytusa Hubera, ul. Ogrodowa 2A, 58-306 Wałbrzych - dla gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

PULA ŚRODKÓW:
>
100.000 zł - obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej,
> 60.000 zł
- obszar powiatu oławskiego,
maksymalna kwota dotacji na realizację projektu wynosi 20.000 zł

WNIOSKODAWCY

organizacje typy non-profit z obszaru gmin należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej i powiaty oławskiego i  inne podmioty realizujące inicjatywy dla dobra społeczności lokalnej nie nastawione na osiąganie zysku (np. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wspólnoty samorządowe, kluby sportowe itp.)

PRIORYTETY/OBSZARY WSPARCIA - projekty muszą przewidywać trwałą zmianę w otoczeniu, w następujących obszarach (jednym lub kilku)
> ekologia,
> sport i promocja zdrowego trybu życia,
> edukacja techniczna,
> bezpieczeństwo na drogach,
> poprawa mobilności/swobody przemieszczania się.

WAŻNE DATY
- szczegółowe informacja w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronach: www.fundusztoyoty.pl oraz http://fee.org.pl/ w zakładce "Fundusz Toyoty"
> termin składania wniosków - I etap konkursu - do 3 grudnia 2021 do godziny 23.59.59
> termin składania wniosków - II etap konkursu - do 21 marca 2022
> głosowanie na najlepsze projektu poprzez media społecznościowe - od 28.03 do 10.04.2022 do godziny 23.59.59
> ogłoszenie wyników: 11 kwietnia 2022
> podpisanie umów z laureatami konkursu: od 11.04 do 15.04.2022
> czas realizacji projektów: od 11 kwietnia do 31 października 2022
> termin złożenia raportu końcowego: do 18 listopada 2022r

PARTNERZY KONKURSU
XI edycja Funduszu Toyoty realizowana jest w Partnerstwie:
> Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu - przekazuje środki finansowe na realizację konkursu
> Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu
- jest operatorem konkursu
> Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. M. Tytusa Hubera w Wałbrzychu - uczniowie kierunku technik architektury krajobrazu pod opieką nauczyciela, opracowują koncepcję/wizualizację projektu we współpracy z Wnioskodawcą (obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej)
> Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach - uczniowie kierunku technik informatyk pod opieką nauczyciela, opracowują koncepcję/wizualizację projektu we współpracy z Wnioskodawcą (obszar powiatu oławskiego)

INFORMACJA/KONSULTACJE/POMOC:
Grzegorz Kruszyński
(Fundacja Edukacji Europejskiej), tel. 601 262 282, mail: grzegorz@fee.org.pl

Załączone dokumenty:

  1. Regulamin konkursu [436 KB]

Współpraca