Fundusz Toyoty

Fundusz Toyoty 2023 - ogłoszenie konkursu
04.09.2022

Fundusz Toyoty 2023 - ogłoszenie konkursu

Zapraszamy do udziału w edycji - FUNDUSZ TOYOTY 2023

W 2023 Fundusz Toyoty obejmuje swoim wsparciem:
- gminy leżące na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- 3 gminy powiatu oławskiego (Oława, Jelcz-Laskowice i Domaniów)
- Gmina Czernica (powiat wrocławski)

Budżet konkursu wynosi 225.000 zł, a maksymalna wysokości pojedynczej dotacji wynosi 25.000 zł

Liczba dotacji:
- dla obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej – od 5 do 6 dotacji,
-
dla obszaru powiatu oławskiego i Gminy Czernica (powiat wrocławski) – od 4 do 5 dotacji

Przyznane dotacje będą przekazywane Wnioskodawcom w 2 transzach:
> 80% wartość przyznanej dotacji
w terminie 3 dni od podpisania umowy wsparcia,
> 20% wartość przyznanej dotacji w terminie 5 dni po akceptacji przez Operatora Funduszu raportu końcowego z realizacji projektu.

Dotacje
mogą być przeznaczone na realizację zadań obejmujących 5
OBSZARÓW/PRIORYTETÓW:


> Ekologia: np. ścieżki i ogrody dydaktyczne, ogródki warzywne, zielarskie, „hotele” dla owadów itp.
>
Edukacja techniczna:  np. doświadczalne mini-parki nauki itp.
>
Sport i promocja zdrowego trybu życia: np. obiekty sportowe i rekreacyjne, ścieżki zdrowia itp.
>
Bezpieczeństwo na drogach: np. obiekty poprawiające bezpieczeństwo (ogrodzenia, sygnalizatory, znaki itp.) , tory nauki jazdy na rowerze itp.
>
Mobilność/swoboda poruszania się: np. obiekty małej architektury związanej z środkami poruszania się (wiaty, stojaki, punkty ładowania) itp.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja dotycząca konkursu znajdują się na stronach:

www.fundusztoyoty.pl
http://fee.org.pl/ w zakładce "Fundusz Toyoty"

FILM PROMOCYJNY, informujący o Funduszu Toyoty i zrealizowanych projektach znajduje się pod adresem - https://www.youtube.com/watch?v=_lNRRGgett4

Dla Wnioskodawców organizujemy SPOTKANIA INFORMACYJNE, podczas których szczegółowo omówimy zasady ubiegania się o dotację i jej późniejszego rozliczania. Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach

> 14 września 2022, godzina 12.00 - Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława - dla gmin powiatu oławskiego i Gminy Czernica

> 15 września 2022, godzina 12.00 - Zespół Szkół Zawodowych nr 5 u. M. Tytusa Hubera, ul. Ogrodowa 2A, 58-306 Wałbrzych - dla gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

WNIOSKODAWCY
organizacje typy non-profit z obszaru gmin należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej i powiaty oławskiego i  inne podmioty realizujące inicjatywy dla dobra społeczności lokalnej nie nastawione na osiąganie zysku (np. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wspólnoty samorządowe, kluby sportowe itp.)

WAŻNE DATY
- szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronach: www.fundusztoyoty.pl oraz http://fee.org.pl/ w zakładce "Fundusz Toyoty"

> termin składania wniosków - I etap konkursu - do 5 grudnia 2022 do godziny 23.59.59
> termin składania wniosków - II etap konkursu - do 20 marca 2023
> głosowanie na najlepsze projektu poprzez media społecznościowe - od 27.03 do 09.04.2023 do godziny 23.59.59
> ogłoszenie wyników: 12 kwietnia 2023
> podpisanie umów z laureatami konkursu: od 13.04 do 17.04.2023
> czas realizacji projektów: od 13 kwietnia do 31 października 2023
> termin złożenia raportu końcowego: do 17 listopada 2023r

PARTNERZY KONKURSU
> Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu - przekazuje środki finansowe na realizację konkursu
> Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu
- jest operatorem konkursu
> Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. M. Tytusa Hubera w Wałbrzychu - uczniowie kierunku technik architektury krajobrazu pod opieką nauczyciela, opracowują koncepcję/wizualizację projektu we współpracy z Wnioskodawcą (obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej)
> Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach - uczniowie kierunku technik informatyk pod opieką nauczyciela, opracowują koncepcję/wizualizację projektu we współpracy z Wnioskodawcą (obszar powiatu oławskiego i Gmina Czernica)

INFORMACJA/KONSULTACJE/POMOC:
Grzegorz Kruszyński
(Fundacja Edukacji Europejskiej), tel. 601 262 282, mail: grzegorz@fee.org.pl

Poniżej załączone są dokumenty dot. konkursu: regulamin, wzór umowy oraz formularz raportu końcowego.

Załączone dokumenty:

  1. Regulamin Konkursu [896 KB]
  2. Wzór umowy [257 KB]
  3. Raport końcowy [146 KB]
  4. Wniosek_formularz [82 KB]

Współpraca