misja

Fundacja Edukacji Europejskiej istnieje po to aby umożliwiać zdobywanie wiedzy i umiejętności ludziom, wspierając ich tym samym w samorozwoju osobistym oraz zawodowym. Fundacja realizuje swoją misję udzielając wsparcia osobowego i rzeczowego dostosowanego do specyficznych potrzeb odbiorców, wykorzystując do tego zewnętrzne źródła finansowania.

Współpraca