współpraca

Organizacje pozarządowe
Wałbrzyskie Stowarzyszenie Młodzieży
Jednostki samorządu terytorialnego
Jedlina-Zdrój Powiat Wałbrzyski Szczawno Zdrój Walim Wałbrzych
Urzędy
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Sponsorzy
Ambasada USA Ecorys EOG EQUAL Europejski Fundusz Społeczny Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga Fundacja Banku Zachodniego WBK Fundacja im. Heinricha Bölla Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość Fundacja PZU Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Fundusz Norweski Fundusz Toyoty Fundusze Europejskie Program Regionalny Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018 Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Program Pierwsza Praca Narodowy Bank Polski Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Partnerstwo Transgraniczne PHARE - Rozwój Zasobów Ludzkich Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Powiat Wałbrzyski Powiatowy Urząd Pracy Program Operacyjny Pomoc Techniczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Robert Bosch Stiftung Unia Europejska Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Urząd Miasta Jedlina Zdrój Urząd Miejski w Wałbrzychu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Firmy
Petra Consulting Wydawnictwo Bimart
Szkoły i uczelnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Media
Inne

Współpraca