projekty aktualne

Przedszkolaki z Podgórza - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu

Cel projektuZwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Wałbrzych i podniesienie kompetencji 75 dzieci w wieku przedszkolnym w nowej placówce - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Wałbrzychu, ul. Poznańska 8 (75 nowych miejsc) w okresie do 31.08.2023 r więcej >

WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY - dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy

Celem projektu- zwiększenie szans na zatrudnienie 232 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejetności 34 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy, realizowane IV 2022 do do VI 2023. więcej >

MŁODZI GNIEWNI - III edycja - program treningowo - doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin

MŁODZI GNIEWNI - to projekt szkoleniowo - doradczy dla 40 młodych ludzi – przebywających w MOS w Wałbrzychu oraz ich 20 rodziców/opiekunów prawnych. Czas realizacji: od VI 2021 do VI 2023 więcej >

Fundusz Toyoty 2022

Nabór wniosków o dofinansowanie rusza 6 września 2021r. Składanie wniosków odbywa się w dwóch etapach i trwać będzie do 21 marca 2022r.Celem konkursu "Fundusz Toyoty 2022" organizowanego przez Toyota Motor Manufacturing Poland, jest wybór i dofinansowanie oryginalnych i ciekawych pomysłów dotyczących 5 priorytetów/obszarów wsparcia:Przykładowe projekty, które mogą być realizowane w ramach ww. dziedzin to np.:- Ekologia: ścieżki i ogrody dydaktyczne, ogródki warzywne, zielarskie, „hotele” dla owadów itp.- Edukacja techniczna: doświadczalne mini-parki nauki,- Sport i promocja zdrowego trybu życia: obiekty sportowe i rekreacyjne, ścieżki zdrowia- Bezpieczeństwo na drogach: obiekty poprawiające bezpieczeństwo (ogrodzenia, sygnalizatory, znaki- Mobilność/swoboda poruszania się: obiekty małej architektury związanej z środkami poruszania się (wiaty, stojaki, punkty ładowania) więcej >

Fundusz Toyoty - XI edycja

Nabór wniosków o dofinansowanie rusza 7 września 2020r. Składanie wniosków odbywa się w dwóch etapach i trwać będzie do 5 lutego 2021r. więcej >

Współpraca