projekty aktualne

Fundusz Toyoty 2023

Nabór wniosków o dofinansowanie rusza 5 września 2022r. Składanie wniosków odbywa się w dwóch etapach i trwać będzie do 20 marca 2023r.Celem konkursu "Fundusz Toyoty 2023" organizowanego przez Toyota Motor Manufacturing Poland, jest wybór i dofinansowanie oryginalnych i ciekawych pomysłów dotyczących 5 priorytetów/obszarów wsparcia:Przykładowe projekty, które mogą być realizowane w ramach ww. dziedzin to np.:- Ekologia: ścieżki i ogrody dydaktyczne, ogródki warzywne, zielarskie, „hotele” dla owadów itp.- Edukacja techniczna: doświadczalne mini-parki nauki,- Sport i promocja zdrowego trybu życia: obiekty sportowe i rekreacyjne, ścieżki zdrowia- Bezpieczeństwo na drogach: obiekty poprawiające bezpieczeństwo (ogrodzenia, sygnalizatory, znaki- Mobilność/swoboda poruszania się: obiekty małej architektury związanej z środkami poruszania się (wiaty, stojaki, punkty ładowania) więcej >

OKNO DO LEPSZEGO ŻYCIA - utworzenia i prowadzenie 3 mieszkań treningowych, 2 wspieranych i 2 wytchnieniowych oraz wsparcie 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminy: Miastko, Koczała i Trzebielino

Celem projektu ejst zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, poprzez utworzenie i prowadzenie 11 miejsc wsparcia dla 50 osób z obszaru gmin: Koczała, Miastko i Trzebielino, w okresie od października 2022r do września 2023r więcej >

Przebudowa obiektów na 3 mieszkania treningowe, 2 mieszkania wsparcia i 2 mieszkania wytchnieniowe w Miastku

Projekt inwestycyjny składa się z 3 zadań związanych z przygotowaniem 3 typów mieszkań dla osób niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność i wymagających opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.   więcej >

Przedszkolaki z Podgórza - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu

Cel projektuZwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Wałbrzych i podniesienie kompetencji 75 dzieci w wieku przedszkolnym w nowej placówce - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Wałbrzychu, ul. Poznańska 8 (75 nowych miejsc) w okresie do 31.08.2023 r więcej >

WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY - dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy

Celem projektu- zwiększenie szans na zatrudnienie 232 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejetności 34 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy, realizowane IV 2022 do do VI 2023. więcej >

Współpraca