Fundacja Edukacji Europejskiej

projekty aktualne

Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej - II edycja

Celem projektu Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej-II edycja jest  podniesienie kompetencji zawodowej u 500 osób dorosłych zamieszkujących na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej, poprzez zorganizowanie poradnictwa zawodowego, przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowoych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku. więcej >

Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice

W ramach projektu zaplanowano m.in.:- utworzenie i finansowanie 50 miejsc przedszkolnych w Żłobku Samorządowych w Wałbrzychu, przy ul. Truskawieckiej,- objęcie opieką żłobkową oraz wsparciem specjalistycznym łącznie 70 dzieci,- konsultacje dla 65 rodziców/opiekunów prawnych ww. dzieci więcej >

Nowa szkoła - nowe możliwości w gminie Czarny Bór

W ramach projektu zaplanowano m.in:- zajęcia dodatkowe dla uczniów w zakresie kompetencji matematyczno - przyrodnicznych i cyfrowych,- zajęcia warsztatowe i doradcze dla uczniów w zakresie umiejętności niezbędnych na rynku pracy,- szkolenia doskonalące i doradztwo dla nauczycieli.   więcej >

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych

W ramach projektu zaplanowano m.in:- zajęcia dodatkowe dla uczniów w zakresie kompetencji matematyczno - przyrodnicznych i cyfrowych,- zajęcia warsztatowe i doradcze dla uczniów w zakresie umiejętności niezbędnych na rynku pracy,- szkolenia doskonalące i doradztwo dla nauczycieli. więcej >

Świdnickie Maluchy

W ramach projektu zaplanowano m.in.:- utworzenie i finansowanie 70 miejsc przedszkolnych w Żłobku Miejskim nr 2 w Świdnicy,- objęcie opieką żłobkową 100 dzieci w okresie realizacji projektu,- wsparcie specjalistyczne dla 100 dzieci,- wsparcie doradcze dla rodziców/opiekunów prawnych ww. dzieci więcej >

Współpraca