Fundacja Edukacji Europejskiej

projekty aktualne

Nowy Żłobek w Strzegomiu

W ramach projektu zaplanowano m.in.:- utworzenie i finansowanie 50 miejsc przedszkolnych w Żłobku w Strzegomiu- aktywizacja zawodowa łącznie 70 rodziców/opiekunów prawnych ww. dzieci w okresie realizacji projektu więcej >

Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa

W ramach projektu zaplanowano m.in.:- utworzenie i finansowanie 125 miejsc przedszkolnych w istniejących Żłobkach Samorządowych w Wałbrzychu, przy ul. Kasztelańskiej, Hetmańskiej i Sosnowej- objęcie opieką żłobkową oraz wsparciem specjalistycznym łącznie 175 dzieci,- konsultacje dla 175 rodziców/opiekunów prawnych ww. dzieci   więcej >

Fundusz Toyoty - IX edycja

Kolejna edycja konkursu organizowanego przez Toyota Motor Manufacturing Poland, , którego celem jest wybór i dofinansowanie oryginalnych i ciekawych pomysłów dotyczących 5 priorytetów/obszarów wsparcia. więcej >

Wałbrzyskie Przedszkolaki "Na Piątkę" - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu

Planowane działania w ramach projektu to m.in.:- utworzenie 90 nowych przedszkolnych- organizacja opieki podstawowej oraz specjalistycznej dla 90 przedszolaków, - szkolenia zawodowe dla 8 nauczycieli,- warsztaty i doradztwo dla 50 rodziców więcej >

Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej - II edycja

Celem projektu Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej-II edycja jest  podniesienie kompetencji zawodowej u 500 osób dorosłych zamieszkujących na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej, poprzez zorganizowanie poradnictwa zawodowego, przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowoych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku. więcej >

Współpraca