Fundacja Edukacji Europejskiej

projekty zrealizowane

Fundusz Toyoty - VIII edycja

Fundusz Toyoty - VIII edycja to:Kolejna edycja konkursu organizowanego przez Toyota Motor Manufacturing Poland, , którego celem jest wybór i dofinansowanie oryginalnych i ciekawych pomysłów dotyczących ekologii i promocji zdrowego stylu życia.   więcej >

EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca

Planowane działania w ramach projektu:-  rozbudowę infrastruktury turystycznej, służącej zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo, w tym m.in:> budowę wieży widokowej,> montaż 11 wiat turystycznych> montaż 77 tabli informacyjnych. więcej >

MŁODZI GNIEWNI - integracja społeczno - zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu

Planowane działania w ramach projektu to m.in.: - poradnictwo psychologiczne dla wychowanków MOS i ich rodziców/opiekunów prawnych,- doradztwo zawodowe i treningu umiejętności dla wychowanków MOS,- wsparcie doradcze dla rodziców/opiekunów prawnych pod kątem prawnym i socjalnym   więcej >

Wałbrzyskie Przedszkolaki - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu

Planowane działania w ramach projektu to m.in.:- utworzenie 90 nowych przedszkolnych- organizacja opieki podstawowej oraz specjalistycznej dla 90 przedszolaków, w tym 3 dzieci z niepełnosprawnością- szkolenia zawodowe dla 15 nauczycieli,- warsztaty i doradztwo dla 70 rodziców więcej >

Rynek pracy coraz bliżej- dla uczniów szkół kształcenia zawodowego Powiatu Świdnickiego

W ramach projektu zaplanowano m.in.: - doposażenie szkół w dodatkowe wyposażenie dydaktyczne służące nauce przedmiotów zawodowych,- szkolenia oraz doradztwo zawodowe, coaching i staże zawodowego dla uczniów,- staże zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. więcej >

Współpraca