projekty zrealizowane

Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka

Nowe grupy przedszkolne Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7, ul. Dunikowskiego 39 – 100 dzieci Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5, ul. Limanowskiego 12 – 50 dzieci więcej >

Fundusz Toyoty - X edycja

X edycja konkursu organizowanego przez Toyota Motor Manufacturing Poland, , którego celem jest wybór i dofinansowanie oryginalnych i ciekawych pomysłów dotyczących 5 priorytetów/obszarów wsparcia.PULA ŚRODKÓW- 100.000 zł, w tym maksymalna kwota dotacji na realizację projektu wynosi 20.000 zł. więcej >

Nowe żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie - Zdrój

Celem realizacji projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej w Strzegomiu i Jedlinie-Zdrój. więcej >

"Wałbrzyskie Przedszkolaki Na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"

Okres działalności przedszkola: wrzesień 2019 – sierpień 2020 - w tym okresie pobyt dziecka w przedszkolu finansowany jest ze środków unijnych - rodzice płacą jedynie za wyżywienie dzieci ok 7,5 zł/dzień/dziecko Nowe grupy przedszkolne Przedszkole przy ul. Grodzkiej 13 – 5 grup po 25 dzieci Przedszkole przy ul. Grodzkiej 71 – 3 grupy po 25 dzieci więcej >

Nowy Żłobek w Strzegomiu

W ramach projektu zaplanowano m.in.:- utworzenie i finansowanie 50 miejsc przedszkolnych w Żłobku w Strzegomiu- aktywizacja zawodowa łącznie 70 rodziców/opiekunów prawnych ww. dzieci w okresie realizacji projektu więcej >

Współpraca