Fundacja Edukacji Europejskiej

projekty zrealizowane

Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

W ramach projektu przewidziano m.in.: - organizację staży/praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów,- organizację staży i praktyk dla nauczycieli,- doradztwo eduk.– zawod., uwzględniające potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy.   więcej >

Biznesłomenki z Dolnego Śląska

W ramach projektu zaplanowano m.in:- szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenie dziaiałności gospodarczej dla 50 kobiet,- udzielenie wsparcia finansowego w formie bezzwrotnej dotacji 22.000 zł/osobę oraz 12 miesięcznego wsparcia pomostowego 1400 zł/osobę więcej >

Fundusz Toyoty - VII edycja

5 października 2016r ruszylo przyjmowanie wniosków w kolejnej VII edycji konkursu grantowego Funduszu Toyoty – „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” realizowanej w roku 2017. Podobnie jak w poprzednich edycjach fundusz nagradza oryginalne i ciekawe pomysły dotyczące ekologii i promocji zdrowego stylu życia, które zakładają trwałą zmianę w otoczeniu i są realizowane w powiecie wałbrzyskim. Może to być rewitalizacja skweru, budowa obiektów służących rekreacji takich, jak na przykład strefa fitness czy siłownia w parku, tor rowerowy, tor przeszkód lub plaża z boiskiem do gry w siatkę. więcej >

Wałbrzyskie Maluchy 3

W ramach projektu zaplanowano m.in: - utworzenie 75 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, objęcie opieką 125 dzieci w okresie od XI'16 do VI'18 i wsparcie ich rodziców/opiekunów prawnych w powrocie na rynek pracy po urodzeniu i/lub wychowaniu dziecka. więcej >

Nie poddaję się! - Moja reaktywacja zawodowa

W ramach projektu zaplanowano: - działania w obszarze: doradztwa zawodowego oraz cachingu indywidualnego i grupowego, treningów umiejętności oraz szkoleń oraz odpłatnych staży zawodowych dla 50 osób pow. 30 roku życia, zamieszkujacych powiat wałbrzyski. więcej >

Współpraca