Fundacja Edukacji Europejskiej

Nie poddaję się! - Moja reaktywacja zawodowa

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 1 470 193.44 zł

Wkład funduszy Europejskich: 1 396 663.44 zł

Osoba do kontaktu
Łukasz Hoppe
tel. +48 601 562 004, 600 385 690
e-mail: lukasz@fee.org.pl

promocja projektu

Współpraca