Fundacja Edukacji Europejskiej

Nie poddaję się! - Moja reaktywacja zawodowa

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 1 470 193.44 zł

Wkład funduszy Europejskich: 1 396 663.44 zł

Osoba do kontaktu
Łukasz Hoppe
tel. +48 601 562 004, 600 385 690
e-mail: lukasz@fee.org.pl

Rekrutacja

Trwa rekrutacja do II edycji wsparcia! - nabór ciągły do wyczerpania ilości miejsc.

Można pobrać poniżej deklaracę uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o śledzenie wiadomości na naszej stronie internetowej bądź kontakt telefoniczny:

Łukasz Hoppe: 601 562 004, 600 385 690

 

Zapraszamy do udziału w projekcie. Deklaracje można nadsyłać do dnia 7 sierpnia 2017.

Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu „Nie poddaję się! - Moja reaktywacja zawodowa” o numerze WND-RPDS.08.02.00-02-0089/16 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W projekcie może wziąć udział 48 osób, które przejdą proces rekrutacyjny poprzez właściwe wypełnienie deklaracji uczestnika projektu wraz z jej załącznikami oraz zdobędą wystarczająca ilość punktów.

Ze wsparcia projektu mogą skorzystać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. Osoby posiadające status: osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo lub poszukującej pracy
 2. Osoby, które w momencie przystąpienia do projektu mają powyżej 30 roku życia
 3. Osoby zamieszkujące gminy powiatu wałbrzyskiego ziemskiego
 4. Osoby należące do jednej z poniższych grup:
 • posiadają niskie kwalifikacje (wykształcenie do poziomu 3 ISCED włącznie)
 • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia ponad 12 miesięcy)
 • osoby z niepełnosprawnością (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności)
 • osoby będące w wieku powyżej 50 roku życia
 • kobiety

Szczegółowy regulamin oraz deklaracja wraz załącznikami do pobrania poniżej.

Załączone dokumenty:

 1. Regulamin rekrutacji [577 KB]
 2. Deklaracja [294 KB]
 3. Zgoda na przetważanie danych osobowych [203 KB]
 4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych [231 KB]

Współpraca