Fundacja Edukacji Europejskiej

Wałbrzyskie Maluchy 3

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 790 380.01 zł

Wkład funduszy Europejskich: 2 370 204.01 zł

Osoba do kontaktu
Bożena Sawicka
tel. 723 311 122
e-mail: bozena@fee.org.pl

Opis projektu

W ramach projektu zaplanowano m.in:

- utworzenie 75 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, objęcie opieką 125 dzieci w okresie od XI'16 do VI'18 i wsparcie ich rodziców/opiekunów prawnych w powrocie na rynek pracy po urodzeniu i/lub wychowaniu dziecka.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 – czerwiec 2018 (22 miesiące)

Miejsce realizacji: Wałbrzych, ul. Hetmańska 5 (Podzamcze)  

Osoby kontaktowe: - Bożena Sawicka – bozena@fee.org.pl, Rekrutacja: 723 311 122) - Grzegorz Kruszyński - grzegorz@fee.org.pl, 601 262 182

Partnerzy projektu: Fundacja Edukacji Europejskiej, Gmina Wałbrzych, Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu,

Cel projektu: zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3

Odbiorcy projektu:

a) rodzice:
- 65 osób
powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3,
- 50 osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

b) dzieci
- 2 grup dzieci starszych w wieku 2-3 lata – 50 dzieci
- 1 grupa dzieci średnich w wieku 1-2 lata – 25 dzieci
Łącznie 125 dzieci w okresie XI'16-VI'18

REKRUTACJA DZIECI

1. Okres rekrutacji dzieci:
od 3 do 22 października 2016r do godziny 15.00
2. Kryteria rekrutacji:

a) w projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta Wałbrzycha i gmin powiatu wałbrzyskiego, rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku do 3 lat,
b) dwie grupy rodziców/opiekunów dzieci do lat 3:
- osoba powracająca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka - czyli osoba pracującą i wracająca do pracy po urlopie macierzyńskim/ wychowawczym (zaświadczenie z zakładu pracy) - 65 os (do VI 2018),
- osoba niepracująca i chcąca wrócić na rynek pracy po przerwie związane z urodzeniem dziecka (zaświadczenie z PUP) - 50 os. (do VI’2018),
c) w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z rodzin o najtrudniejszej sytuacji materialnej tj. takich, dla których opłata za żłobki samorządowe jest niemożliwa oraz rodzice zmotywowani do aktywności na rynku pracy i podjęcie zatrudnienia.

3. Dokumenty rekrutacyjne będą do pobrania na stronie www.fee.org.pl lub osobiście w siedzibie Fundacji od 30 września 2016r.

DZIAŁALNOŚĆ ŻŁOBKA

Działalność- opiekuńczo – wychowawcza Żłobka – XI’16 – VI’18

Podstawowa działalność opiekuńczo – wychowawcza w żłobku dla 75 dzieci. W ramach projektu finansowana jest opieka dziecka przez 12 miesięcy. Kolejne miesiące pobytu dziecka w żłobku są finansowane przez Rodzica i Gminę Wałbrzych, wg zasad obowiązujących w innych żłobkach w Wałbrzychu. Godziny działalności żłobka to 5.30 – 17.30.

Opieka specjalistyczna Żłobka - XI’16 – VI’18

Opieka specjalistyczna nad dziećmi : psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, rytmik przez okres 12 m-cy dla każdego dziecka.

 

Współpraca