Fundacja Edukacji Europejskiej

Biznesłomenki z Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 264 056,75 zł

Dofinansowanie projektu ze środków RPO WD: 2 201 056,75 zł

Natalia Prałat
Kierownik projektu
tel. 74 849 21 33
e-mail: natalia@fee.org.pl

Harmonogramy

Poniżej znajdziecie Państwo Harmonogramy szkoleń dla grupy I, II, III i IV realizowanych w ramach projektu "Biznesłomenki z Dolnego Śląska"

Współpraca