Fundacja Edukacji Europejskiej

Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 996 537,50 zł

Dofinansowanie projektu ze środków RPO WD: 946 537,50 zł

Koordynatora z ramienia Partnera (FEE)
Mariola Kruszyńska
tel. 748492133
e-mail: mariola@feee.org.pl

Dokumenty

Brak dokumentów

Współpraca