Fundacja Edukacji Europejskiej

Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków EFS i budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 1 891 790,40 zł

Dofinansowanie projektu ze środków RPO WD: 1 795 307,40 zł

Koordynator z ramienia Partnera (FEE)
Grzegorz Kruszyński
tel. 601262182
e-mail: grzegorz@fee.org.pl

Opis projektu

W ramach projektu przewidziano m.in.:

- organizację staży/praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów,
- organizację staży i praktyk dla nauczycieli,
- doradztwo eduk.– zawod., uwzględniające potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych w Wałbrzychu

W projekcie wezmą udział uczniowie i nauczyciele z 4 szkół zawodowych w Wałbrzychu tj:
- Zespołu Szkół nr 5- Zespołu Szkół nr 7
- Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk"
- Zespoły Szkół Specjalnych Zawodowych

Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2017r do października 2018. Projekt jest realizowany w partnerstwie:

LIDER: Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego

PARTNER 1:  Fundacja Jawor

PARTNER 2: Fundacja Edukacji Europejskiej

PARTNER 3: Gmina Wałbrzych

Współpraca