Fundacja Edukacji Europejskiej

Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków EFS i budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 1 891 790,40 zł

Dofinansowanie projektu ze środków RPO WD: 1 795 307,40 zł

Koordynator z ramienia Partnera (FEE)
Grzegorz Kruszyński
tel. 601262182
e-mail: grzegorz@fee.org.pl

aktualności

Kolejne spotkania doradcze w wałbrzyskich szkołach zawodowych
19.02.2018

Kolejne spotkania doradcze w wałbrzyskich szkołach zawodowych

W tym tygodniu odbędą się kolejne spotkania z doradcą zawodowym w wałbrzyskich szkołach zawodowych.

- poniedziałek - Zespół Szkół Specjalnych Zawodowych,
- wtorek - Zespół Szkół Zawodowych nr 7 i Zespół Szkół Specjalnych Zawodowych,
- środa - Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"
- czwartek - Zespół Szkół Zawodowych nr 5

Współpraca