Fundacja Edukacji Europejskiej

Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków EFS i budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 1 891 790,40 zł

Dofinansowanie projektu ze środków RPO WD: 1 795 307,40 zł

Koordynator z ramienia Partnera (FEE)
Grzegorz Kruszyński
tel. 601262182
e-mail: grzegorz@fee.org.pl

aktualności

Spotkanie z doradcą zawodowym w wałbrzyskich szkołach
19.03.2018

Spotkanie z doradcą zawodowym w wałbrzyskich szkołach

Od 19 do 22 marca 2018 odbędą się kolejne spotkania uczniów z doradcą zawodowym.

Spotkania odbywają się:
> 19.03 - Zespół Szkół Specjalnych Zawodowych
> 20.03 - Zespół Szkół Zawodowych nr 7
> 21.03 - Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"
> 22.03 - Zespół Szkół Zawodowych nr 5

Współpraca