Fundacja Edukacji Europejskiej

Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków EFS i budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 1 891 790,40 zł

Dofinansowanie projektu ze środków RPO WD: 1 795 307,40 zł

Koordynator z ramienia Partnera (FEE)
Grzegorz Kruszyński
tel. 601262182
e-mail: grzegorz@fee.org.pl

promocja projektu

Współpraca