Fundacja Edukacji Europejskiej

Rynek pracy coraz bliżej- dla uczniów szkół kształcenia zawodowego Powiatu Świdnickiego

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków EFS i budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 1 700 427,93 zł

Dofinansowanie projektu ze środków RPO WD: 1 615 097,93 zł

Koordyanator z ramienia Partnera (FEE)
Mariola Kruszyńska
tel. 748492133
e-mail: mariola@fee.org.pl

promocja projektu

Współpraca