Fundacja Edukacji Europejskiej

Wałbrzyskie Przedszkolaki - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 1 579 331,40 zł

Wkład funduszy Europejskich: 1 317 011,40 zł

Osoba do kontaktu
Grzegorz Kruszyński
tel. +48 601 262 182
e-mail: grzegorz@fee.org.pl

Koordynator
Grzegorz Kruszyński
tel. 601262182
e-mail: grzegorz@fee.pl

Zobacz stronę internetową projektu

Opis projektu

Planowane działania w ramach projektu to m.in.:
- utworzenie 90 nowych przedszkolnych
- organizacja opieki podstawowej oraz specjalistycznej dla 90 przedszolaków, w tym 3 dzieci z niepełnosprawnością
- szkolenia zawodowe dla 15 nauczycieli,
- warsztaty i doradztwo dla 70 rodziców

Okres realizacji projektu: od: 2017-06-01 do: 2018-09-30

Realizatorzy:
Fundacja Edukacji Europejskiej i Gmina Wałbrzych

Zaplanowane zadania w ramach projektu:

Z1 - Rekrutacja dzieci, rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli w Wałbrzychu
- VI-VIII 2017,

Z2
– Uruchomienie 90 nowych miejsc w przedszkolu w Wałbrzychu
– VII - IX’17

Z3
- Podst.dział. eduk. – wychow. w przedszkolu w Wałbrzychu, dla 90 dzieci
– od IX’17 do VIII’18

Z4
- Zajęcia dod. dla 340 dzieci w przedszkolu w Wałbrzychu
– od IX’17 do VIII’18

Z5
- Konsultacje i warsztaty spec. z min. 70 rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przedszkola w Wałbrzychu
– od IX’17 do VIII’18

Z6
- Doskonalenie umiejętności i kompetencji zaw. 15 nauczycieli w przedszkolu w Wałbrzychu - IX’17 do VIII’18

Współpraca