Fundacja Edukacji Europejskiej

MŁODZI GNIEWNI - integracja społeczno - zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 427.030,00 zł

Wkład funduszy Europejskich: 405.030,00 zł

Koordynator
Grzegorz Kruszyński
tel. 601262182
e-mail: grzegorz@fee.pl

Zobacz stronę internetową projektu

Opis projektu

Planowane działania w ramach projektu to m.in.:

- poradnictwo psychologiczne dla wychowanków MOS i ich rodziców/opiekunów prawnych,
- doradztwo zawodowe i treningu umiejętności dla wychowanków MOS,
- wsparcie doradcze dla rodziców/opiekunów prawnych pod kątem prawnym i socjalnym

 

Okres realizacji projektu: marzec 2017 – grudzień 2018 (22 miesiące)

Realizatorzy:
- Lider: Gmina Wałbrzych – organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu
- Partner: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

Odbiorcy:
- 40 osób
przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu - młodzież w wieku 12-18 lat, korzystająca ze wsparcia oferowanego w ramach projektu (placówka dla chłopców). Wszyscy uczestnicy projektu nie będą pełnoletni tj. nie ukończą 18r. życia

Harmonogram realizacji:

Zadanie 1.
Organizacja projektu – VI 2017

Zadanie 2
. Rekrutacja uczestników - VI’2017-IX’2018

Zadanie 3. Diagnoza uczestników + opracowanie IPD - VI’2017-IX’2018

Zadanie 4. Wsparcie dla wychowanków - poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne - VI’17- XII’18

Zadanie 5. Wsparcie dla wychowanków - Treningi kompetencji i umiejętności społecznych - VI’17- XII’18

Zadanie 6. Wsparcie dla wychowanków – Poradnictwo / treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym - IV’17- XII’18

Zadanie 7. Wsparcie dla wychowanków - Coaching - VI’17- XII’18

Zadanie 8. Wsparcie dla wychowanków - Treningi w zakresie zainteresowań zawodowych – VI’17- XII’18

Zadanie 9. Wsparcie dla wychowanków - Wolontariat - VI’17- XII’18

Zadanie 10
. Wsparcie dla rodziców - Treningu kompetencji - VI’17- XII’18

Zadanie 11. Wsparcie dla rodziców - Poradnictwo psychologiczne, prawne i rodzinne - VI’17- XII’18

Zadanie 12. Wsparcie dla rodziców - Coaching - VI’17- XII’18

Współpraca