EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Podziałanie: 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT AW

Wartość projektu: 1.747.000 zł

Wartość dofinansowania: 1.484.950 zł

Wkład własny Partnerów: 262. 050 zł

Koordynator
Tomasz Gromala
tel.
e-mail:

Dokumenty

Brak dokumentów

Współpraca