EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Podziałanie: 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT AW

Wartość projektu: 1.747.000 zł

Wartość dofinansowania: 1.484.950 zł

Wkład własny Partnerów: 262. 050 zł

Koordynator
Tomasz Gromala
tel.
e-mail:

Opis projektu

Planowane działania w ramach projektu:
-  rozbudowę infrastruktury turystycznej, służącej zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo, w tym m.in:
> budowę wieży widokowej,
> montaż 11 wiat turystycznych
> montaż 77 tabli informacyjnych.

WNIOSKODAWCA:
Gmina Czarny Bór

PARTNERZY:
- Gmina Stare Bogaczowice
- Gmina Szczawno Zdrój
- Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

ZAPLANOWANE ZADANIA:
W ramach projektu zaplanowano zadania inwestycyjne, zadania związane z edukacją ekologiczną powiązane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz zadania związane z zarządzaniem i promocją projektu.

ZADANIE 1 - Rozbudowa infrastruktury turystycznej Wokół Trójgarbu i Chełmca

W ramach zadania zaplanowano:
a/ budowę wieży widokowej na szczycie Trójgarbu (obszar Gminy Czarny Bór)
b/ montaż małej architektury turystycznej na obszarze szlaku turystycznej Ekomuzeum Wokół
Trójgarbu (obszar Gmin Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Szczawno Zdrój, w tym:
- 11 wiat turystycznych,
- 34 stołów z ławkami,
- 76 tablic informacyjnych,
- 77 kierunkowskazów,
- 31 stojaków na rowery
- 34 kosze na śmieci

ZADANIE 2 - Edukacja ekologiczna i wykorzystanie nowoczesnych technologii

W ramach zadania zaplanowano:
a/ działania edukacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach 3 gmin partnerskich,
b/ opracowanie i udostępnienie elektronicznych materiałów informacyjnych o EKOMUZEUM na stronie www.wokoltrojgarbu.pl
c/ opracowanie, montaż wdrożenie elektronicznego systemu informacji turystycznej

Współpraca