Nowa szkoła - nowe możliwości w gminie Czarny Bór

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 618.903,75 zł

Wkład funduszy Europejskich: 577.519,75 zł


Natalia Prałat
tel. 748492133
e-mail: natalia@fee.org.pl

Zobacz stronę internetową projektu

Opis projektu

W ramach projektu zaplanowano m.in:
- zajęcia dodatkowe dla uczniów w zakresie kompetencji matematyczno - przyrodnicznych i cyfrowych,
- zajęcia warsztatowe i doradcze dla uczniów w zakresie umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
- szkolenia doskonalące i doradztwo dla nauczycieli.

 

 Działaniami w ramach projektu skierowno do uczniów szkół:

- Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolnego (GZSP) w Czarnym Borze Szkoła Podstawowa im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze z Filią w Witkowie

Czas realizacji: 1.08.17-31.07.19

- Lider - Fundacja JAWOR

- Partner1 - FEE,

- Partner2 - Gmina Czarny Bór

Szkoła w proj:
- Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolnego (GZSP) w Czarnym Borze Szkoła Podstawowa im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze z Filią w Witkowie

Oczekiwane efekty projektu:
np. podniesienie kompetencji mat-przyrodniczych i cyfrowowych oraz język u uczniów, poprzez realizację zad 1

Cel gł proj:
"Podniesienie w okresie 01.2018-06.2019 przez >302 ucz (146K) w wiek 6-15 (ok 80% wszystkich ucz. ze szkół biorących udział w projekcie), w tym 4 NP (3K) z Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (GZSP) w Czarnym Borze SP im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze z Filią w Witkowie, kompet klucz oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami eduk oraz nabycie/podniesienie przez 40 n-li (38K,2M) kompetencji pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami eduk. oraz przygot. uczniów do wejścia na rynek pracy i doposażenia szkół w pracownie przedmiotowe, pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK"

Odbiorcy projektu:
-302 ucz. z GZSP w CB
-30 naucz. z ww. szkół
-min. 100 rodz./opiek.

Harmonogram:

Zadanie 1 – AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI - kształcenie kompetencji i postaw właściwych do rynku pracy (01.2018- 06.2019)
Zadanie 2 – Z EKSPERYMENTEM NA TY (01.2018- 06.2019)
Zadanie 3 – WSPIERANIE POTRZEB EDUK I ROZW poprzez indywidualizację pracy z uczniem (01.2018- 06.2019)
Zadanie 4 – AKADEMIA DOSKONALENIA N-LI (01.2018- 06.2019)

Wybrane wskaźniki:

Produkt–L ucz. objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompet klucz w programie [osoby] - 302 osób

Rezultat–L naucz., którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] - 30 os

Współpraca