Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 509 956,65 zł

Kwota dofinansowania: 2 113 856,65 zł


Łukasz Hoppe
tel. 74 849 2 133
e-mail: lukasz@fee.org.pl

Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka Samorządowego nr 7 w Wałbrzychu - wznowiona do wyczerpani amiejsc

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.

Dokumenty można składać od 9 do 25 września lub do wyczerpania miejsc

=> w wersji papierowej w siedzibie Fundacji Edukacji Europejskiej – ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu w godzinach 10:00-14:00

lub

=> drogą elektroniczną na adres: sekretariat@fee.org.pl (skan podpisanych dokumentów). Dokumenty składane drogą elektroniczną powinny być czytelnym skanem podpisanych oryginałów.

Poza standardowym kompletem dokumentów przyjmowanych w ramach rekrutacji będą Państwo zobowiązani do załączenia dokumentów wymaganych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie wznowienia działalności placówek w okresie panowania pandemii covid-19.

Wszystkie dokumenty wysyłane drogą elektroniczną będą musiały zostać dostarczone w wersji oryginalnej najpóźniej w momencie podpisywania umowy.

Harmonogram realizacji rekrutacji:

=> składanie dokumentów od 9 do 25 września lub do wyczerpania miejsc

=> weryfikacja, wzywanie do uzupełnień i uzupełnienia - na bierząco przy składanych dokumentach

=> ogłoszenie list - po wyczerpaniu miejsc

-------------------------------------

Wyniki rekrutacji uzupełniającej VIII 2020 zostały dodane do dokumentacji.

Lista rezerwowa zawiera zarówno deklaracje złożone w obecnym naborze (15 osób) jak i zaktualizowane miejsce na liście zgodnie z zapisami regulaminu. Aktualizacja miała miejsce zgodnie z koniecznością trzymania się zapisów zarządzeń Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie przyjęć do żłobków wydanych w wyniku panującej w Polsce i na świecie pandemii koronawirusa.

Osoby z listy rezerwowej zostaną przyjęte w momencie zwolnienia się miejsca w placówce. W takiej sytuacji Fundacja będzie się z Państwem kontaktować i zapraszać do podpisania umowy.

Pragniemy przypomnieć, że biuro fundacji czynne jest w godzinach 10:00 14:00. Prosimy kontaktować się w sprawie rekrutacji bądź uzupełnienia dokumentacji osobiście.

Przypominamy również, że zgodnie z regulaminem oraz polityką bezpieczeństwa danych osobowych pracownicy Fundacji nie udzielają informacji o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną

-------------------------------------

Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka Samorządowego nr 7 w Wałbrzychu - ZAKOŃCZONA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.

Dokumenty można składać od 12 do 26 sierpnia 2020

=> w wersji papierowej w siedzibie żłobka – ul. Truskawiecka 21 w Wałbrzychu w godzinach 10:00-14:00

lub

=> drogą elektroniczną na adres: sekretariat@fee.org.pl (skan podpisanych dokumentów). Dokumenty składane drogą elektroniczną powinny być czytelnym skanem podpisanych oryginałów.

Poza standardowym kompletem dokumentów przyjmowanych w ramach rekrutacji będą Państwo zobowiązani do załączenia dokumentów wymaganych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie wznowienia działalności placówek w okresie panowania pandemii covid-19.

Wszystkie dokumenty wysyłane drogą elektroniczną będą musiały zostać dostarczone w wersji oryginalnej najpóźniej w momencie podpisywania umowy.

Harmonogram realizacji rekrutacji:

=> składanie dokumentów od 12 do 26 sierpnia 2020

=> weryfikacja, wzywanie do uzupełnień i uzupełnienia od 27.08 do 03.09

=> ogłoszenie list 03.09 po godzinie 17:00

-------------------------------------

Wyniki rekrutacji uzupełniającej IX 2019 zostały dodane do dokumentacji.

Zestawienie wyników przedstawione jest na liście z podaniem miejsca na liście rezerwowej.

Pragniemy przypomnieć, że biuro fundacji czynne jest w godzinach 10:00 14:00. Prosimy kontaktować się w sprawie rekrutacji bądź uzupełnienia dokumentacji osobiście.

Przypominamy również, że zgodnie z regulaminem oraz polityką bezpieczeństwa danych osobowych pracownicy Fundacji nie udzielają informacji o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną

-------------------------------------

Rekrutacja uzupełniająca VIII/XI 2019 - zakończona.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji uruchamiamy nabór uzupełniający na miejsca rezerwowe w Żłobku Samorządowym nr 7 w Wałbrzychu przy ul. Truskawieckiej 21.

Dokumenty należy składać osobiście w biurze Fundacji Edukacji Europejskiej (ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych) w godzinach 10-14 do dnia 11.09.2019 r.

Złożone dokumenty będą weryfikowane pod względem poprawności w okresie 11-13.09.2019. Pracownicy Fundacji mogą w tym okresie kontaktować się z Państwem z prośbą o uzupełnienie ewentualnych braków. W tym okresie również będą nadawane numery rekrutacyjne i rozsyłane do Państwa drogą SMS.

Wyniki naboru uzupełniającego z listą rezerwową zostaną opublikowane do 16.09.2019 do godziny 17:00.

Pragniemy poinformować, że osoby przyjęte zostaną wpisane na listę rezerwową i będą oczekiwały na zwolnienie się miejsc w żłobku. Dopiero w chwili wolnego miejsca osoba z listy będzie wezwana, zostanie podpisana umowa i dziecko będzie mogło zostać przyjęte.

Pobyt dzieci w żłobku jest bezpłatny. Opieka podstawowa, wyżywienie oraz opieka specjalistyczna są finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektu "Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice" a także środków Gminy Wałbrzych w okresie od uruchomienia działalności żłobka do 30 czerwca 2020r

Na samym dole strony załączamy dokumentację rekrutacyjną:

1/ Regulamin rekrutacji - opisujący zasady rekrutacji dzieci do żłobka. Proszę się z nim zapoznać zanim wypełnicie Państwo pozostałe dokumenty.

2/ Deklaracja uczestnictwa - podstawowy dokument zawierający informacje o rodzicach i dziecku. Proszę wypełniać dokument drukowanymi literami i zwrócić szczegolną uwagę na konieczność dołączenia wymaganych załączników (wymienione na str. 6)

3/ Klauzula informacyjna - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

4/ Zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

-------------------------------------

Wyniki rekrutacji uzupełniającej I 2019 zostały dodane do dokumentacji.

Zestawienie wyników przedstawione jest na liście z podaniem miejsca na liście rezerwowej.

Pragniemy przypomnieć, że biuro fundacji czynne jest w godzinach 10:00 14:00. Prosimy kontaktować się w sprawie rekrutacji bądź uzupełnienia dokumentacji osobiście.

Przypominamy również, że zgodnie z regulaminem oraz polityką bezpieczeństwa danych osobowych pracownicy Fundacji nie udzielają informacji o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną

-------------------------------------

Rekrutacja uzupełniająca I 2019 - zapraszamy do składania dokumentów.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji uruchamiamy nabór uzupełniający na miejsca w Żłobku Samorządowym nr 7 w Wałbrzychu przy ul. Truskawieckiej 21.

Dokumenty należy składać osobiście w biurze Fundacji Edukacji Europejskiej (ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych) w godzinach 10-14 do dnia 8.02.2019 r.

Złożone dokumenty będą weryfikowane pod względem poprawności w okresie 11-15.02.2019. Pracownicy Fundacji mogą w tym okresie kontaktować się z Państwem z prośbą o uzupełnienie ewentualnych braków. W tym okresie również będą nadawane numery rekrutacyjne i rozsyłane do Państwa drogą SMS.

Wyniki naboru uzupełniającego z listą rezerwową zostaną opublikowane 15.02.2018 o godzinie 16:00.

Pragniemy poinformować, że osoby przyjęte zostaną wpisane na listę rezerwową i będą oczekiwały na zwolnienie się miejsc w żłobku. Dopiero w chwili wolnego miejsca osoba z listy będzie wezwana, zostanie podpisana umowa i dziecko będzie mogło zostać przyjęte.

Pobyt dzieci w żłobku jest bezpłatny. Opieka podstawowa, wyżywienie oraz opieka specjalistyczna są finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektu "Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice" a także środków Gminy Wałbrzych w okresie od uruchomienia działalności żłobka do 30 czerwca 2020r

Poniżej załączamy dokumentację rekrutacyjną:

1/ Regulamin rekrutacji - opisujący zasady rekrutacji dzieci do żłobka. Proszę się z nim zapoznać zanim wypełnicie Państwo pozostałe dokumenty.

2/ Deklaracja uczestnictwa - podstawowy dokument zawierający informacje o rodzicach i dziecku. Proszę wypełniać dokument drukowanymi literami i zwrócić szczegolną uwagę na konieczność dołączenia wymaganych załączników (wymienione na str. 6)

3/ Klauzula informacyjna - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

4/ Zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

-------------------------------------

Zasady rekrutacji uzupełniającej do żłobka

Pragniemy poinformować, że rekrutacja uzupełniająca do żłobka będzie organizowana cyklicznie w momencie skrócenia się listy rezerwowej oczekujących na miejsce do 5 osób. Dyrekcja ani biuro Fundacji nie będzie przyjmowała zgłoszeń dzieci poza okresami rekrutacji, o których będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej i informacji w żłobku.

Nabory na listy rezerwowe będą prowadzone zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji z datami podanymi w komunikatach o rozpoczęciu naborów uzupełniających.

Najbliższy termin naboru uzupełniającego przewidywany jest nie wcześniej niż w II połowie stycznia 2019 r.

-------------------------------------

Wyniki rekrutacji do żłobka zostały dodane do dokumentacji.

Zestawienie wyników przedstawione jest na dwóch listach z podziałem na 2 grupy wiekowe. Listy można pobrać poniżej.

Pragniemy przypomnieć, że biuro fundacji czynne jest w godzinach 10:00 14:00. Prosimy kontaktować się w sprawie rekrutacji bądź uzupełnienia dokumentacji osobiście.

Przypominamy również, że zgodnie z regulaminem oraz polityką bezpieczeństwa danych osobowych pracownicy Fundacji nie udzielają informacji o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną

 

-------------------------------------

Pobyt dzieci w żłobku jest bezpłatny. Opieka podstawowa, wyżywienie oraz opieka specjalistyczna są finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektu "Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice" a także środków Gminy Wałbrzych w okresie od uruchomienia działalności żłobka do 30 czerwca 2020r

Poniżej załączamy dokumentację rekrutacyjną:

1/ Regulamin rekrutacji - opisujący zasady rekrutacji dzieci do żłobka. Proszę się z nim zapoznać zanim wypełnicie Państwo pozostałe dokumenty.

2/ Deklaracja uczestnictwa - podstawowy dokument zawierający informacje o rodzicach i dziecku. Proszę wypełniać dokument drukowanymi literami i zwrócić szczegolną uwagę na konieczność dołączenia wymaganych załączników (wymienione na str. 6)

3/ Klauzula informacyjna - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

4/ Zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

Załączone dokumenty:

 1. Obowiązek informacyjny RODO [126 KB]
 2. Zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii [123 KB]
 3. Deklaracja uczestnictwa i zgłoszenie dziecka [130 KB]
 4. Regulamin rekrutacji - aktualizacja od 22.06.2020 fee [441 KB]
 5. Lista rekrutacyjna - maluchy - aktualizacja 24.10.2018 [801 KB]
 6. Lista rekrutacyjna - starszaki [768 KB]
 7. Lista rezerwowa po naborze uzupełniającym z dn 15.02.2019 [736 KB]
 8. Lista po naborze uzupełniającym z dn 16.09.2019 [762 KB]
 9. Oświadczenia - covid 19 [22 KB]
 10. Zaświadczenie od pracodawcy - covid 19 [227 KB]
 11. Wyniki rekrutacji uzupełniającej VIII 2020 [601 KB]

Współpraca