Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej - II edycja

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 5 295 356,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 764 806,00 zł

Koordynator
Grzegorz Kruszyński
tel. 74/8492133
e-mail: grzegorz@fee.pl

Opis projektu

Celem projektu Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej-II edycja jest  podniesienie kompetencji zawodowej u 500 osób dorosłych zamieszkujących na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej, poprzez zorganizowanie poradnictwa zawodowego, przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowoych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku.

W ramach projektu mają zostać zrealizowane następujące zadania

Z.1. Doradztwo-diagnoza UP dla 600 U
Z.2. Rozwój kompetencji: szkolenia/ kursy zawod./ specjalist.dostosowane do potrzeb rynku pracy i zapotrzeb. dla 500 UP,
Z.3. Rozwój kariery: coaching kariery

Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez
- Petra Consulting, Lider partnerstwa, będzie pełnił rolę „Operatora”
- PUP Wałbrzych, Partner 1
- Fundacja Edukacji Europejskiej , Partner 2
- DARR S.A., Partner 3
- Dolnośląscy Pracodawcy, Partner 4

Wskaźniki które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu
• Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie 500
• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia 350

Okres realizacji: 1.08.2018 - 31.07.2020

Współpraca