Wałbrzyskie Przedszkolaki "Na Piątkę" - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 1 271 287,20 zł

Wkład funduszy Europejskich: 1 071 287,20 zł

Koordynator
Bożena Sawicka
tel. 74/8492133
e-mail: bozena@fee.org.pl

Opis projektu

Planowane działania w ramach projektu to m.in.:

- utworzenie 90 nowych przedszkolnych
- organizacja opieki podstawowej oraz specjalistycznej dla 90 przedszolaków,
- szkolenia zawodowe dla 8 nauczycieli,
- warsztaty i doradztwo dla 50 rodziców

Okres realizacji projektu: od: 2018-06-01 do: 2019-08-30

Realizatorzy:
Fundacja Edukacji Europejskiej i Gmina Wałbrzych

Zaplanowane zadania w ramach projektu:

Z1 - Rekrutacja dzieci, rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli w Wałbrzychu
- VI-VIII 2018,

Z2
– Uruchomienie 90 nowych miejsc w przedszkolu w Wałbrzychu
– VII - IX’19

Z3
- Podst.dział. eduk. – wychow. w przedszkolu w Wałbrzychu, dla 90 dzieci
– od IX’18 do VIII’19

Z4
- Zajęcia dod. dla 90 dzieci w przedszkolu w Wałbrzychu
– od IX’18 do VIII’195
Z5
- Konsultacje i warsztaty spec. z min. 70 rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przedszkola w Wałbrzychu
– od IX’18 do VIII’19

Z6
- Doskonalenie umiejętności i kompetencji zaw. 8 nauczycieli w przedszkolu w Wałbrzychu - IX’18 do VIII’19

Współpraca