Fundacja Edukacji Europejskiej

Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 4 278 937,25 zł

Kwota dofinansowania: 3 594 537,25 zł


Łukasz Hoppe i Grzegorz Kruszyński
tel. 074 849 21 33
e-mail: lukasz@fee.org.pl

Rekrutacja

Zakończony został nabór uzupełniający do placówek przy ul. Hetmańskiej i Kasztelańskiej. Poniżej w załącznikach dodana została lista dzieci przyjętych (lista rekrutacja III edycja).

Pragniemy przypomnieć, że biuro fundacji czynne jest w godzinach 10:00 14:00. Prosimy kontaktować się w sprawie rekrutacji bądź uzupełnienia dokumentacji osobiście - ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu.

Przypominamy również, że zgodnie z regulaminem oraz polityką bezpieczeństwa danych osobowych pracownicy Fundacji nie udzielają informacji o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną.

-----------------

Rekrutacja uzupełniająca VIII/XI 2019 - zakończona.

Dokumenty należy składać osobiście w biurze Fundacji Edukacji Europejskiej (ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych) w godzinach 10-14 w dniach od 26.08.2019 do 11.09.2019 r.

Złożone dokumenty będą weryfikowane pod względem poprawności w okresie 11-13.09.2019. Pracownicy Fundacji mogą w tym okresie kontaktować się z Państwem z prośbą o uzupełnienie ewentualnych braków. W tym okresie również będą nadawane numery rekrutacyjne i rozsyłane do Państwa drogą SMS.

Wyniki naboru uzupełniającego z listą rezerwową zostaną opublikowane do 16.09.2019 do godziny 17:00.

Pragniemy poinformować, że osoby przyjęte zostaną wpisane na listę rezerwową i będą oczekiwały na zwolnienie się miejsc w żłobku. Dopiero w chwili wolnego miejsca osoba z listy będzie wezwana, zostanie podpisana umowa i dziecko będzie mogło zostać przyjęte.

Pobyt dzieci w żłobku jest bezpłatny. Opieka podstawowa, wyżywienie oraz opieka specjalistyczna są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa" a także środków Gminy Wałbrzych.

Na samym dole strony załączamy dokumentację rekrutacyjną:

1/ Regulamin rekrutacji - opisujący zasady rekrutacji dzieci do żłobka. Proszę się z nim zapoznać zanim wypełnicie Państwo pozostałe dokumenty.

2/ Deklaracja uczestnictwa - podstawowy dokument zawierający informacje o rodzicach i dziecku. Proszę wypełniać dokument drukowanymi literami i zwrócić szczegolną uwagę na konieczność dołączenia wymaganych załączników (wymienione na str. 6)

3/ Klauzula informacyjna - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

4/ Zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

-----------------

Zakończony został nabór uzupełniający do placówek przy ul. Hetmańskiej i Kasztelańskiej. Poniżej w załącznikach dodana została lista dzieci przyjętych (lista rekrutacja II edycja).

Pragniemy przypomnieć, że biuro fundacji czynne jest w godzinach 10:00 14:00. Prosimy kontaktować się w sprawie rekrutacji, podpisania umów bądź uzupełnienia dokumentacji osobiście - ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu.

Przypominamy również, że zgodnie z regulaminem oraz polityką bezpieczeństwa danych osobowych pracownicy Fundacji nie udzielają informacji o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną.

-----------------

Zasady rekrutacji uzupełniającej do żłobka

Pragniemy poinformować, że rekrutacja uzupełniająca do żłobków będzie organizowana cyklicznie w momencie skrócenia się listy rezerwowej oczekujących na miejsce do 5 osób. Dyrekcja ani biuro Fundacji nie będzie przyjmowała zgłoszeń dzieci poza okresami rekrutacji, o których będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej i informacji w żłobku.

Nabory na listy rezerwowe będą prowadzone zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji z datami podanymi w komunikatach o rozpoczęciu naborów uzupełniających.

Najbliższy termin naboru uzupełniającego przewidywany jest nie wcześniej niż w II połowie ssierpnia 2019 r.

-----------------

Drodzy państwo z przyczyn technicznych musieliśmy przenieść termin ogłoszenia wyników przyjęć dzieci do żłobków przy ul. Hetmańskiej i Kasztelańskiej na 24 kwietnia.

Pragniemy jednak poinformować, że wpłynęła obecnie mała ilość zgłoszeń i jeżeli w dokumentach nie będzie uchybień formalnych, to można przyjąć, że wszystkie dzieci zostaną przyjęte.

Od 19 kwietnia będzie również prowadzony nabór uzupełniający do obu placówek.

-----------------

Trwa rekrutacja uzupełniająca dzieci do 2 placówek żłobkowych - przy ul. Hetmańskiej i Kasztelańskiej w Wałbrzychu. Dokumenty należy składać w siedzibie Fundacji Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu w godzinach 10:00-14:00 do wyczerpania miejsc w grupach żłobkowych.

Terminy uruchomienia grup w placówkach:

  • ul. Kasztelańska - 1 maja 2019
  • ul. Hetmańska - 1 maja 2019
  • ul. Sosnowa - obecnie brak naboru

Pobyt dzieci w żłobku jest bezpłatny. Opieka podstawowa, wyżywienie oraz opieka specjalistyczna są finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektu "Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa" a także środków Gminy Wałbrzych w okresie 24 miesięcy od uruchomienia działalności grupy żłobkowej w danej placówce nie później niż do 31 sierpnia 2021 r

Poniżej załączamy dokumentację rekrutacyjną:

1/ Regulamin rekrutacji - opisujący zasady rekrutacji dzieci do żłobka. Proszę się z nim zapoznać zanim wypełnicie Państwo pozostałe dokumenty.

2/ Deklaracja uczestnictwa - podstawowy dokument zawierający informacje o rodzicach i dziecku. Proszę wypełniać dokument drukowanymi literami i zwrócić szczegolną uwagę na konieczność dołączenia wymaganych załączników (wymienione na ostatniej stronie)

3/ Klauzula informacyjna - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

4/ Zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii - niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

Załączone dokumenty:

  1. Regulamin Rekrutacji [276 KB]
  2. Deklaracja uczestnictwa i zgłoszenie dziecka do żłobka [491 KB]
  3. Klauzula informacyjna [659 KB]
  4. Zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii [694 KB]
  5. Lista dzieci przyjętych do żłobków - rekrutacja II (uzupełniająca) [576 KB]
  6. Lista dzieci zapisanych na listę rezerwową do żłobka - rekrutacja III (uzupełniająca) [764 KB]

Współpraca