Fundacja Edukacji Europejskiej

Nowy Żłobek w Strzegomiu

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 802 437,30 zł

Kwota dofinansowania: 2 375 637,30 zł

Rekrutacja

W dniu dzisiejszym rusza rekrutacja do żłobka nr 1 w Strzegomiu. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców do zapisania dzieci do żłobka. Okres rekrutacji przewidziany na 01.03.2019 r. - 20.03.2019 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 26.03.2019r.

 1. Deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami można składać w terminie do 20 marca 2019r. do godziny 14:00 w siedzibie Gminy Strzegom, przy ul. Rynek 38 w Strzegomiu,
 2. Dokumenty składane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane i nie będą stanowiły przedmiotu analizy Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Dokumenty wskazane w punkcie 4 należy złożyć w kopercie z napisem „Nowy Żłobek w Strzegomiu” oraz z imieniem i nazwiskiem rodzica/opiekuna składającego deklarację uczestnictwa.

  Załączniki do pobrania ze strony:
  Deklaracja uczestnictwa, regulamin rekrutacji, klauzura infrmacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Załączone dokumenty:

 1. regulamin rekrutacji [409 KB]
 2. deklaracja uczestnictwa [264 KB]
 3. klauzura informacyjna [216 KB]
 4. zgoda na przetwarzanie danych [190 KB]

Współpraca