Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 4 710 505,80 zł

Kwota dofinansowania: 4 391 805,80 zł

Prezes Zarządu
Mariola Kruszyńska
tel. 7484292133
e-mail: mariola@fee.org.pl

Zobacz stronę internetową projektu

Opis projektu

Czas realizacji:

1.02.2019 - 30.06.2020

Realizatorzy:
- Lider - Fundacja Edukacji Europejskiej
- Partner - Gmina Wałbrzych
- Parter - Fundacja Merkury

Szkoły uczestniczące:
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w W-chu,
- ZSzP nr 2
- ZSzP nr 3
- ZSzP nr 4
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
- PSP nr 5
- PSP nr 6
- PSP nr 15
- PSP nr 21
- PSP nr 23
- PSP nr 26
- PSP nr 28
- PSP nr 37

Cel projektu:
"Podniesienie u 1300 uczniów 13 wałbrzyskich PSP kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w pracowniach przedmiotowych, zajęć wyrównawczych oraz zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego w okresie od IX'19 do VI'20, a także nabycie przez 60 nauczycieli umiejętności do pracy metodą eksperymentu w utworzonych pracowniach, poprzez udział w szkoleniach doskonalących nt. "Nauczanie met. eksperymenty" i "Czytanie fotograficzne", w okresie od VIII-IX'19"

Odbiorcy:
- 6280 ucz. z 13 szk. w GW
- 60 naucz.z 13 szk.w GW

Zadania:

Z.1 – Organizacja projektu i zakup wyposażenia pracowni przedm. (II - IX'19)

Z. od 2 do 14 zostały przypisane poszcz. szkołom w zakresie:
- Zaj pozalekcyjne w utworzonych pracowniach przedmiotowych (IX'19 - VI'20)
- Zaj wyrównawcze dla dzieci (IX'19 - VI'20)
- Poradnictwo i doradztwo edukacyjno - zawodowe dla dzieci (IX'19 - VI'20)
- Zaj w zakresie czytania fotograficznego dla dzieci (IX'19 - VI'20)

Z. 15 - Szkolenie doskonalące dla nauczycieli: "Nauczanie metodą eksperymentu" i "Czytanie fotograficzne" (IX'19 - VI'20)

Z.16 - Giełda Edukacyjna dla uczniów 13 PSP w Wałbrzychu (I-IV'20)

Współpraca