MŁODZI GNIEWNI - program treningowo - doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Wartość projektu: 1 204 344,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 135 044,00 zł

Koordynator
Łukasz Hoppe
tel. 74 8492133
e-mail: lukasz@fee.org.pl

Zobacz stronę internetową projektu

Opis projektu

MŁODZI GNIEWNI - to projekt szkoleniowo - doradczy dla 60 młodych ludzi – przebywających w MOS w Wałbrzychu oraz ich 40 rodziców/opiekunów prawnych.

Czas realizacji: od VI 2019 do VI 2022

Miejsce realizacji: Wałbrzych

Realizatorzy:
- Lider: Gmina Wałbrzych
- Partner: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

Odbiorcy:
Młodzież przebywająca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu oraz ich rodzice, w tym:
a/ 60 osób – przebywających w MOS w Wałbrzychu
b/ 40 osób – rodzice/opiekunowie prawni młodzieży przebywającej w MOS

Harmonogram realizacji:

Zadanie 1 – Organizacja projektu (VI - IX 2019)

Zadanie 2
– Wychowankowie - Diagnoza uczestników, opracowanie i podpisanie kontraktu - (IX-X'19, IX-X'20 i IX-X'21)

Zadanie 3
– Wychowankowie - Zajęcia edukacyjno - rozwojowe (IX2019 - VI 2022)

Zadanie 4
– Wychowankowie - Poradnictwo psychologiczne, zawodowe i coaching (IX2019 - VI 2022)

Zadanie 5
– Wychowankowie - Wyjazdowe treningi umiejętności i kompetencji (IX2019 - VI 2022)

Zadanie 6
– Rodzice/opiekunowie - Wyjazdowe treningi kompetencji (IX2019 - VI 2022)

Zadanie 7
- Rodzice/opiekunowie - Poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne i coaching (IX2019 - VI 2022)

Współpraca