Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 833 689,70 zł

Kwota dofinansowania: 2 404 401,70 zł

Koordynator
Grzegorz Kruszyński
tel. 601262182
e-mail: grzegorz@fee.org.pl

Opis projektu

Celem projektu jest:
- zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności u 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy, realizowane do VI 2022.

CZAS REALIZACJI: VII’20 – VI’22 (24 m-c)

OBSZAR: Wałbrzych

GRUPA DOCELOWA: 265 osób, w tym:
- 210 uczniów z 8 szkół zawodowych w W-chu
- 30 nauczycieli i instruktorów zawodu z ww. szkół
- 25 przeds. lokalnych instytucji rynku pracy

Problem (zgodnie z diagnozą)
- uczn. - słabe wyniki w nauce, częste rezygnacje z nauki,
- uczn. - brak zainteresowania zdobywaniem dodatkowych umiejętności i kwalifikacji,
- naucz. - potrzeba podniesienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych np. nowoczesne rozwiązania organizacyjne w przedsiębiorstwach itp.

Celem projektu
- zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejetności 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania
szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy, realizowane do VI 2022.

W projekcie wezmą udział uczniowie i nauczyciele 8 szkół zawodowych z 4 zespołów szkół
ZS5 -Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
ZS7 -Technikum i BS I st.
ZSP -Technikum i BS I st.
ZSZS - BS I st. i Szk. Spec. Przysposabiająca do Pracy

Cele szczegółowe to:
- uzysk. kwalifikacji przez 100 uczniów (zad.9)
- uzysk. nowych komp.i przez 30 nauczycieli (zad. 1 i 2)
- uzysk. kwalif. przez 22 nauczycieli (zad.8)
- zdob. nowych umiej. prakt. przez 168 uczniów (zad.5)
- zdob. nowych umiej. prakt. przez 22 nauczycieli (zad.6)
- wyposażenie pracowni przedm. zaw. w 8 wałbrzyskich szk. zaw.
- zdob. nowych umiej. w zakresie narzędzi Kaizen przez 140 uczn., (zad.3)
- zdob. nowych umiej. w zakresie projektowania 3D przez 70 uczn., (zad.4)

ZADANIA:
Z1 - Akademia Kaizen - nauczyciele (VII - XII'20)
Z2 - Ak. Kaizen - uczniowie (VIII'20 - VI'22)
Z3 - Ak. Przyszłości - naucz. (VII - XII'20)
Z4 - Ak. Przyszłości - uczn. (VII'20 - VI'22)
Z5 - Ak. Praktyczna - uczn. (IX'20 - VI'22)
Z6 - Ak. Praktyczna - naucz. (IX'20 - VI'22)
Z7 - Ak. Współpracy (VII'20 - VI'22)
Z8 - Ak. Doskonalenia Zaw. - naucz. (IX'20 - VI'22)
Z9 - Ak. Doskonalenia Zaw. - uczn. (IX'20 - VI'22)
Z10 - Wyposażenia szkół (VII - XII'20)

Współpraca